Raynaud, Philippe: Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge du droit

Jiří Baroš

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Baroš, J. (2010). Raynaud, Philippe: Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge du droit. Středoevropské politické studie, 12(2–3), 202-208. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4478

Plný Text:Copyright (c) 2010 Jiří Baroš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.