FRONTEX a jeho role v ochraně hranic EU

Martin Hrabálek

Abstrakt

The aim of the article is to evaluate the current role of FRONTEX as an EU border agency in the protection of borders. The text attempts to examine the limits of its competences as well as the possibility of their increasing beyond the coordinative role FRONTEX now plays. The article offers a brief overview of the current system of border management in the European Union and then concentrates on the evolution of FRONTEX and the current changes proposed by European Commission.

Bibliografická citace

Hrabálek, M. (2010). FRONTEX a jeho role v ochraně hranic EU. Středoevropské politické studie, 12(2–3), 183-201. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4477

Klíčová slova

Border Management; Border Protection; European Union; Frontex; Irregular Migration;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Primární zdroje
European Biometrics Forum (2008): EBF Interview: Ilkka Laitinen, Executive Director of Frontex, on-line text .
Evropská komise (2004): Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie.
Evropská komise (2006): Nařízení Rady a Evropského parlamentu č. 562/2006 z 15. března 2006, kterým se stanoví kodex společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
Evropská komise (2007): Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků.
Evropská komise (2008a): Sdělení Komise: Zpráva o hodnocení a budoucím rozvoji Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX), COM (2008) 67.
Evropská komise (2008b): Sdělení Komise: Prozkoumání vytvoření Evropského systému pro kontrolu hranic (EUROSUR), COM (2008) 68.
Evropská komise (2008c): Sdělení Komise: Příprava dalších kroků v oblasti správy hranic v Evropské unii, COM (2008) 69.
Evropská komise (2008d): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Report on the Valuation and Future Development of the Frontex Agency, Statistical Data, SEC (2008) 150.
Evropská komise (2009): Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům, COM (2009) 262.
Evropská komise (2010a): Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zajištění prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům: Akční plán implementující Stockholmský program, COM (2010) 171.
Evropská komise (2010b): Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, COM (2010) 61.
Evropská rada (2008): Council Conclusions on the Management of the External Borders of the Member States of the European Union, Luxembourg, 5-6 June 2008.
Evropská rada (2009): Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je, 11. prosince 2009.
Evropská rada (2010): Council Conclusion on 29 Measures For Reinforcing the Protection of External Borders and Combating Illegal Migration, Bruxelles, 25-26 February 2010.
Evropský parlament (2005): Border Control, on-line text .
Evropský parlament (2008): Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o hodnocení a budoucím rozvoji Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX) a Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR).
Frontex (2010): General Report 2009, on-line text .
Study Group (2002): Feasibility Study for the Setting up of the European Border Police: Final Report, on-line text .

Literatura
Broeders, D. – Engbersen, G. (2007): The Fight against Illegal Migration: Identification Policies and Immigrants’ Strategies, American Behavioral Scientist, Vol. L, No. 12, pp. 1592-1609.
Callovi, G. (2004): Securing External Frontiers in a Union of 25, Policy Brief 5, Migration Policy Institute, September 2004, on-line text .
Carrera, S. (2010): Towards a Common European Border Service?, CEPS Working Document No. 331, June 2010.
Corrado, L. (2006): Negotiating the EU External Border, in: T. Balzacq – S. Carrera (eds): Security vs. Freedom: A Challenge for Europe’s Future, Hampshire, Ashgate Publishing.
Deloitte (2009): Study on the Feasibility of Establishing the Specialized Branches of FRONTEX: Final Report, December 2009, on-line text .
Fiala, P. – Pitrová, M. (2009): Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno.
Grohová, J. (2006): Česko hrozí Slovákům kvůli Schengenu, iDNES.cz, 13. prosince 2006, on-line text .
Hobbing, P. (2005): Integrated Border Management at the EU Level, CEPS Working Document No. 227, August 2005.
Hobbing, P. (2010): The Management of EU’s External Border from Customs Union to FRONTEX and e-borders, in: S. Carrera – A. Eggenschwiler – E. Guild (eds): The Area of Freedom, Security and Justice Ten Years on: Success and Future Challenges under the Stockholm Programme, Bruxelles, CEPS.
House of Lords (2003): Proposal for a European Border Guard, London, July 2003.
Jorry, H. (2007): Construction of A European Institutional Model for Managing Operational Cooperation at the EU’s External Borders: Is FRONTEX Agency a Decisive Step Forward?, Bruxelles, CEPS.
Marenin, O. (2010): Challenges for Integrated Border Management in the European Union, Geneva, DCAF.
Monar, J. (2004): Justice and Home Affair after the 2004 Enlargement, The International Spectator, 1/2003.
Monar, J. (2006a): The Project of a European Border Guard: Origins, Models and Prospects in the Context of the EU’s Integrated Border Management, on-line text .
Monar, J. (2006b): The External Shield of the Area of Freedom, Security and Justice: Progress and Deficit sof the Integrated Management of the External EU Border, in: J. de Zwaan – F. Goudappel (eds): Freedom, Security and Justice in the European Union: Implementation of the Hague Programme, Hague, Aster Press.
Neal, A. (2009): Securitization and Risk at the EU Border: The Origins of FRONTEX, Journal of Common Market Studies, Vol. II, No. 2, pp. 333-356.
Pollak, J. – Slominski, P. (2009): Experimentalist but not Accountable Governance? The Role of FRONTEX in Managing the EU’s External Borders, West European Politics, Vol. XXXII, No. 5, pp. 904-924.
Rijpma, J. (2010): Frontex: Successful Blame Shifting of the Member States?, Real Instituto Elcano, April 2010.

Uvedené elektronické zdroje ověřeny ke dni 15. 08. 2010.
Copyright (c) 2010 Martin Hrabálek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.