Impact of Voting Preferences on the Development of Trust in Constitutional Institutions

Michal Pink, Aneta Valterová

Abstrakt

The article deals with the electoral competition into the House of Deputies in Czech Republic. First, it provides an overview of existing results and shows the possibility of alternatives through mathematical models simulating the creation of pre-election coalitions between various political parties. Secondly, the text shows the alternative results that would follow a hypothetical lowering of the 5% administrative threshold. The data source used in the article is based on the electoral results of the last general parliamentary election in the Czech Republic in May 2010.

Bibliografická citace

Pink, M., & Valterová, A. (2010). Impact of Voting Preferences on the Development of Trust in Constitutional Institutions. Středoevropské politické studie, 12(2–3), 141-158. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4475

Klíčová slova

Coalitions; Czech politics; Elections; Electoral Districts; Electoral Threshold;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čaloud, D. (2006): Volební systém a volební inženýrství: současný stav a možné změny, in: D. Čaloud – T. Foltýn – V. Havlík – A. Matušková (eds): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno, CDK, s. 145-163.
Eibl O. – Havlík, V. – Kyloušek, J. – Pink M. (2009): Krajské volby 2008, Brno, CDK.
Chytilek R. – Šedo J. (2004, eds): Volební systémy, Brno, IIPS.
Lebeda T. (2001): Hlavní proměnné proporčních volebních systémů, Sociologický časopis, roč. XXXVII, č. 1, s. 425-447.
Lebeda, T (2004): Volební reforma v ČR – zmařený pokus z let 1998–2002, in: M. Novák – T. Lebeda (eds): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání., Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čenek, s. 347-364.
Lebeda, T. (2001): Přirozený práh poměrných systémů, teorie a realita, Politologický časopis, roč. VIII, č. 2, s. 134-149.
Novák, M. – Lebeda, T. (2004, eds): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání, Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čeněk.
Pink, M. – Kyloušek, J. (2009): Voličská základna sociálnědemokratických stran v bývalém Československu a její prostorové proměny, Evropská volební studia, roč. IV, č. 1, s. 1-21.
SC&C – SPSS CR. Závěrečná zpráva EXIT POLL. Praha, 1. června 2010.
Šedo J. (2007): Volební systémy postkomunistických zemí, Brno, CDK.
Šedo J. (2009): Návrhy volební reformy a posun ve volebním inženýrství v České republice, Evropská volební studia, roč. IV, č. 1, s. 48-55.
Volební server Českého statistického úřadu, on-line zdroj: . [cit. 30. 06. 2010]
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
Copyright (c) 2010 Michal Pink, Aneta Pinková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.