Impact of Voting Preferences on the Development of Trust in Constitutional Institutions

Roč.12,č.2–3(2010)

Abstrakt
The article deals with the electoral competition into the House of Deputies in Czech Republic. First, it provides an overview of existing results and shows the possibility of alternatives through mathematical models simulating the creation of pre-election coalitions between various political parties. Secondly, the text shows the alternative results that would follow a hypothetical lowering of the 5% administrative threshold. The data source used in the article is based on the electoral results of the last general parliamentary election in the Czech Republic in May 2010.

Klíčová slova:
Coalitions; Czech politics; Elections; Electoral Districts; Electoral Threshold;
Biografie autora

Michal Pink

Asistent, Oddělení politologie, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU Brno.
Reference

Čaloud, D. (2006): Volební systém a volební inženýrství: současný stav a možné změny, in: D. Čaloud – T. Foltýn – V. Havlík – A. Matušková (eds): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno, CDK, s. 145-163.
Eibl O. – Havlík, V. – Kyloušek, J. – Pink M. (2009): Krajské volby 2008, Brno, CDK.
Chytilek R. – Šedo J. (2004, eds): Volební systémy, Brno, IIPS.
Lebeda T. (2001): Hlavní proměnné proporčních volebních systémů, Sociologický časopis, roč. XXXVII, č. 1, s. 425-447.
Lebeda, T (2004): Volební reforma v ČR – zmařený pokus z let 1998–2002, in: M. Novák – T. Lebeda (eds): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání., Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čenek, s. 347-364.
Lebeda, T. (2001): Přirozený práh poměrných systémů, teorie a realita, Politologický časopis, roč. VIII, č. 2, s. 134-149.
Novák, M. – Lebeda, T. (2004, eds): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání, Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čeněk.
Pink, M. – Kyloušek, J. (2009): Voličská základna sociálnědemokratických stran v bývalém Československu a její prostorové proměny, Evropská volební studia, roč. IV, č. 1, s. 1-21.
SC&C – SPSS CR. Závěrečná zpráva EXIT POLL. Praha, 1. června 2010.
Šedo J. (2007): Volební systémy postkomunistických zemí, Brno, CDK.
Šedo J. (2009): Návrhy volební reformy a posun ve volebním inženýrství v České republice, Evropská volební studia, roč. IV, č. 1, s. 48-55.
Volební server Českého statistického úřadu, on-line zdroj: . [cit. 30. 06. 2010]
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Metriky

370

Views

133

PDF (English) views