Vliv volebních preferencí na vývoj důvěry v ústavní instituce v čase

Daniel Čermák

Abstrakt

This paper presents some findings about time-series evolution of trust in political institutions in the Czech Republic between 1997 and 2009. The analysis deals with two main issues: First, a comparison of time-series of trust in the Government of the Czech Republic, Chamber of Deputies and Senate, and second, a set of multivariate analysis. The main objective of these analyses is to find out if supporters of the incumbent party or parties are more trusting than others and whether this relationship is changing over time. The analysis employed time-series of data from regular public opinion surveys conducted by the Public Opinion Research Centre of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

Bibliografická citace

Čermák, D. (2010). Vliv volebních preferencí na vývoj důvěry v ústavní instituce v čase. Středoevropské politické studie, 12(2–3), 121-141. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4474

Klíčová slova

Institutional Trust; Political Institutions; Winner Effect;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, C.J., A. J. LoTempio. (2002): “Winning, Losing and Politicl Trust in America.” Pp. 335-351 in British Journal of Political Science, vol. 32, no. 2.

Čermák, D., J. Stachová. (2010): „Zdroje institucionální důvěry v České republice.” In Sociologický časopis/Czech Sociological Review. (Přijato k tpublikaci, vyjde v čísle 5/2010)

Červenka, J. (2006): Veřejné mínění o Senátu. Tisková zpráva CVVM. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. On-line verze: (http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100628s_pi61211.pdf), [cit. 9. 4. 2010].

Kunštát, D. (2002). Stranické preference těsně před volbami 2002. Tisková zpráva CVVM. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. On-line verze: (http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100081s_pv20627.pdf), [cit. 20. 8. 2010].

Kunštát, D. (2009). Názory veřejnosti na pád vlády M. Topolánka. Tisková zpráva CVVM. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. On-line verze: (http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100910s_pi90515.pdf), [cit. 20. 8. 2010].

Chanley, V.A., T.J. Rudolph , W.M. Rahn. (2000): „The Origins and Consequences of Public Trust in Government: A Time Series Analysis.“ Pp. 239-256 in The Public Opinion Quaterly, vol. 64, no. 3.

Letki, N. (2004): “Socialization for Participation? Trust, Membership, and Democratization in East-Central Europe.” Pp. 665-679 in Political Research Quaterly, Vol. 57, No. 4 (Dec., 2004).

Linek, L. (2010): Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Slon, Praha.

Lühiste, Kadri. (2006): „Explaining trust in political institutions: Some illustrations from the Baltic states.“ Communist and Post-Communist Studies 39: 475-496.

Magalhães, Pedro C. (2006): „Confidence in parliaments: performance, representation, and accountability.“ Pp. 190-214 in Torcal, Mariano, José R. Montero (eds.). Political Disaffection in Contemporary Democracies: Social capital, institutions, and politics. Routledge, Abingdon.

Mishler, W. and R. Rose. (1997): „Trust, Distrust and Skepticism: Popular Evaluations of Civil and Political Institutions in Post-Communist Societies.“ Pp. 418-451 in The Journal of Politics, Vol. 59, No. 2 (May, 1997).

Mishler, W. and R. Rose. (2001): “What are the Origins of Political Trust. Testing Cultural and Institutional Theories in Post-communist Societies.” Pp. 30-62 in Comparative Political Studies, Vol. 34, No. 1.

Mishler, W. and R. Rose. (2005):“ What Are the Political Consequences of Trust? A Test of Cultural and Institutional Theories in Russia.“ Pp. 1050-1078 in Comparative Political Studies, Vol. 38, No. 9.

Rothstein, Bo. (2004): „Social Trust and Honesty in Government: A Causal Mechanisms Approach“. Pp. 13-30 in Kornai, János, Bo Rothstein, Susan Rose-Ackerman (eds.). Creating Social Trust in Post-Socialist Transition. Palgrave Macmillan, New York.

Ryšavý, Dan. (2001): „Obraz porevoluční/postkomunistické „krize důvěry“ v mezinárodních surveys a výzkumu veřejného mínění.“ Pp. 49-71 in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philoshophica. Socilogica 2001.

Sedláčková Markéta, Jiří Šafr. (2008): “Social Trust and Civic Participation in the Czech Republic.” Pp 213-236 in Levandovski, Joseph D., Milan Znoj (eds.). Trust and Transitions. Newcastleupon Tyne:Cambridge Scholars Publishing.

Sedláčková, M., J. Šafr, J. Häuberer. (2009): Sociální důvěra – ukazatel společenské soudržnosti: teorie a empirický model původu v české společnosti. Pracovní texty / Working Papers oddělení Studia sociální struktury No. 16. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. On-line verze: (http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/getfile.php?file=77375676&filename=WP16-SedlackovaSafrHauberer.pdf), [cit. 15. 1. 2010].

Seidlová, A. (2002): Voliči v posledních dnech před senátními volbami. Tisková zpráva CVVM. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. On-line verze: (http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100124s_pv21106.pdf), [cit. 20. 8. 2010].

Sekundární zdroje

http://cs.wikipedia.org/wiki/Opozi%C4%8Dn%C3%AD_smlouva

www.cvvm.cas.cz

http://www.psp.cz/

www.senat.cz

www.vlada.cz
Copyright (c) 2010 Daniel Čermák

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.