Výsledky druhého kola senátních voleb 1996–2008: kdo, proti komu, odkud a jak

Vojtěch Navrátil

Abstrakt

The article is concerned with a descriptive analysis of the second round of the senatorial elections in the Czech Republic from 1996 in three various aspects. Attention is devoted to the success of candidates who passed to the second round as winners in the first round, and the success of candidates according to the relation to their election district. There has been a total of 241 second-round contests since 1996. An absolute majority system with run-off has been used in these elections.

Bibliografická citace

Navrátil, V. (2010). Výsledky druhého kola senátních voleb 1996–2008: kdo, proti komu, odkud a jak. Středoevropské politické studie, 12(1), 79-98. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4468

Klíčová slova

Candidate; Party; Permanent address; Second round; Senatorial election;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fiala, P. – Mareš, M. (2004): Unie svobody – Demokratická unie, in: J. Malíř – P. Marek (eds): Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004, Brno, Doplněk.
Fiala, P. – Foral, J. (2008): Český politický katolicismus v demokratické společnosti (1989–2005), in: P. Marek (ed.): Český politický katolicismus (1848–2005), Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Lacina, T. (2008): Vliv volebního systému na politické složení Parlamentu ČR v prvních dvou cyklech senátních voleb, Praha, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, diplomová práce.
Lebeda, T. – Vlachová, K. – Řeháková, B. (2009): První volby do Senátu. Analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996, Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky.
Lyons, P. – Linek, L. (2007): Povaha a zdroje stranické identifikace, in: T. Lebeda – L. Linek – P. Lyons – K. Vlachová et al.: Voliči a volby 2006, Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky.
Kysela, J. (2000): Senát Parlamentu České republiky v historickém a mezinárodním kontextu. Příspěvek ke studiu dvoukomorových soustav, Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní práce.
Kysela, J. (2001): Glosa k výhledům regionální reformy Senátu, Politologický časopis, roč. VIII, č. 1, s. 64-74.
Malcová, K. (2008): Analýza voleb a volebního chování do Senátu Parlamentu České republiky, Praha, Fakulta sociální věd Univerzity Karlovy v Praze, diplomová práce.
Pšeja, P. (2004): Malé strany konzervativní orientace, in: J. Malíř – P. Marek (eds): Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004, Brno, Doplněk.
Pšeja, P. (2005): Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989–1998, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Sartori, G. (2001): Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků, Praha, Sociologické nakladatelství.
Šaradín, P. (2002): Volby 2002, Olomouc, Periplum.
Štěpánek, R. (2008): Analýza senátních voleb ve vybraných obvodech kraje Vysočina, Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, diplomová práce.
Vlachová, K. (2003): Dynamika pozitivní a negativní stranické identifikace v České republice, Sociologický časopis, roč. XXXIX, č. 4, s. 487-508.

Publicistické zdroje
Kopecký, J. (2008): Je tu návrh přímé volby. Teď má šanci i u premiéra, MF Dnes, 30. 08. 2008, roč. 19, č. 203, s. 2.
Šídlo, J. – Dolanský, L. (2003): Přímá volba: ano, ale kdy a jak?, MF Dnes, 28. 01. 2003, roč. 14, č. 23, s. 3.

Prameny
Mencl, V. (2009): Emailová korespondence s bývalým senátorem Václavem Menclem.
Mencová, M. (2009): Emailová korespondence s Miroslavou Mencovou, krajskou tajemnicí KDU-ČSL v Hlavním městě Praze.
Schwarz, Z. (2009): Emailová korespondence se senátorem Zdeňkem Schwarzem.
Zlatuška, J. (2009): Emailová korespondence s bývalým senátorem Jiřím Zlatuškou.

Elektronické zdroje
Česká strana sociálně demokratická, on-line zdroj .
Český statistický úřad, on-line zdroj .
Elektronický portál územních samospráv, on-line zdroj .
Komunistická strana Čech a Moravy, on-line zdroj .
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, on-line zdroj .
Občanská demokratická strana, on-line zdroj .
Oficiální webový portál Prahy 2, on-line zdroj .
Osobní stránka Michaela Hvížďaly, on-line zdroj .
Osobní stránka Táni Fischerové, on-line zdroj .
Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna, on-line zdroj .
Parlament České republiky. Senát, on-line zdroj .
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, on-line zdroj .
Volby.cz. Volební server Českého statistického úřadu, on-line zdroj .

Uvedené elektronické zdroje ověřeny ke dni 01. 03. 2010.
Copyright (c) 2010 Vojtěch Navrátil

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.