Lewis, David – Kanji, Nazneen: Non-Governmental Organizations and Development

Monika Meislová

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Meislová, M. (2009). Lewis, David – Kanji, Nazneen: Non-Governmental Organizations and Development. Středoevropské politické studie, 11(4), 349-352. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4463

Plný Text:
Copyright (c) 2009 Monika Meislová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.