O pravidlech polemiky, politické vědě a apriorních představách

Jan Holzer, Roman Chytilek, Pavel Pšeja, Michal Šindelář

Abstrakt

Politologie a jí příbuzné (respektive z ní vycházející) disciplíny jsou v českém prostředí stále ještě poměrně mladé. K úsilí o dosažení plně konstituovaného stavu přitom přirozeně patří mj. snaha definovat vlastní výzkumné pole, identifikovat významné trendy, jež toto výzkumné pole v rozličné míře formují, a shromažďovat a interpretovat data týkající se chování a fungování příslušné oborové komunity. Důležitými nástroji napomáhajícími procesům formování oboru přitom nejen mohou být, ale jistě jsou polemika či kontroverze. Toto konstatování ovšem platí výhradně za předpokladu, že se jedná o polemiku věcně nezkreslující a postavenou na pevných a doložitelných argumentech. Vedení polemického odborného sporu je prostě uměním.

Bibliografická citace

Holzer, J., Chytilek, R., Pšeja, P., & Šindelář, M. (2009). O pravidlech polemiky, politické vědě a apriorních představách. Středoevropské politické studie, 11(4), 338-342. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4461

Klíčová slova

česká politologie; politologie; institucionální analýza; česká politická věda; polemika;

Plný Text:
Copyright (c) 2009 Jan Holzer, Roman Chytilek, Pavel Pšeja, Michal Šindelář

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.