Více neznamená vždy lépe. Odpověď na článek “Kým a kde se produkuje česká politická věda”

Steven Saxonberg, Mats Braun

Abstrakt

Uvítali jsme článek “Kým a kde se produkuje česká politická věda. Personálně-institucionální analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech” v Středoevropských politických studiích (číslo 2-3, ročník XI, jaro-léto 2009), protože otevírá debatu o české politologii. Ve své odpovědi Holzerovi a kol. zaprvé diskutujeme roli domácích odborných časopisů a argumentujeme, proč množství článků v nich publikovaných nemůže být použito pro měření kvality této disciplíny. Zadruhé představujeme výsledky vlastního miniprůzkumu, v němž sledujeme příspěvky v mezinárodních časopisech, abychom ukázali, že výsledek průzkumu s těmito parametry je velmi odlišný od průzkumu Holzera a kol. Zatřetí diskutujeme, jaké otázky by mohly být zodpovězeny za pomoci institucionální analýzy, kterou Holzer a kol. slibují, ale ve skutečnosti neprovádějí, a proč by opravdová institucionální analýza v české politické vědě mohla pomoci identifikovat problémy tohoto oboru.

Bibliografická citace

Saxonberg, S., & Braun, M. (2009). Více neznamená vždy lépe. Odpověď na článek “Kým a kde se produkuje česká politická věda”. Středoevropské politické studie, 11(4), 329-337. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4460

Klíčová slova

česká politologie; politologie; institucionální analýza; česká politická věda; polemika;

Plný Text:
Copyright (c) 2009 Steven Saxonberg, Mats Braun

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.