Diehl, Paul: Peace Operations

Jana Urbanovská

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Urbanovská, J. (2009). Diehl, Paul: Peace Operations. Středoevropské politické studie, 11(2–3), 240-243. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4455

Plný Text:
Copyright (c) 2009 Jana Urbanovská

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.