Jüptner, Petr – Polinec, Martin – Švec Kamil a kol.: Evropská lokální politika

Pavla Čiháková

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Čiháková, P. (2009). Jüptner, Petr – Polinec, Martin – Švec Kamil a kol.: Evropská lokální politika. Středoevropské politické studie, 11(2–3), 234-335. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4453

Plný Text:
Copyright (c) 2009 Pavla Čiháková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.