Volební strategie Strany zelených ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006

Eva Kneblová

Abstrakt

The paper deals with the issue of the election strategy of the Czech Green Party for the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2006, which ended up successfully for this party. With the help of the conceptual framework of market position strategies, it describes the position of this party before the elections. It deals with the differences between the electoral programmes of the parliamentary parties and the Czech Green Party, pointing out the issues that the Green Party brought to the election campaign. The paper also introduces partial strategies, such as personal, financial, communication and inter-party relations strategies.

Bibliografická citace

Kneblová, E. (2009). Volební strategie Strany zelených ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Středoevropské politické studie, 11(2–3), 181-209. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4450

Klíčová slova

Czech Green Party; Elections to the Chamber of Deputies 2006; Electoral campaign; Electoral programmes; Electoral strategy; Political marketing; Political party position;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Odborná literatura
Bradová, E. – Lebeda, T. (2006): Nerozhodnutí voliči a volební kampaň, in: T. Lebeda – L. Linek – P. Lyons – K. Vlachová et al.: Voliči a volby 2006, Praha, Sociologický ústav AV ČR.
Bradová, E. – Šaradín, P. (2006): Volební kampaně v ČR a volby 2006: Amerikanizace kampaní?, in: B. Dančák – V. Hloušek (eds): Parlamentní volby 2006 a česká politika, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Bradová, E. (2005): Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Butler, P. – Collins, N. (1996): Strategic Analysis in Political Marketing, European Journal of Marketing, Vol. XXX, No. 10-11, pp. 25-36.
Collins, N. – Butler, P. (2002): Considerations on Market Analysis for Political Parties, in: S. C. Henneberg – N. O’Shaughnessy (eds): The Idea of Political Marketing, Westport, Praeger.
Eibl, O. (2006): Předvolební průzkumy a jejich možný dopad na chování aktérů politické soutěže, in: D. Čaloud – T. Foltýn – V. Havlík – A. Matušková (eds): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Henneberg, S. C. (2002): Understanding Political Marketing, in: S. C. Henneberg – N. O’Shaughnessy (eds): The Idea of Political Marketing, Westport, Praeger.
Kotler, P. (1997): Marketing, management: analýza, plánování, realizace a kontrola, Praha, Victoria Publishing.
Kotler, P. (2005): Competitive Strategy, in: P. Kotler – V. Wong – J. Saunders – G. Armstrong: Principles of Marketing: European Edition, 4th edition, London, Prentice-Hall.
Lebeda, T. – Linek, L. – Lyons, P. – Vlachová, K. (2007): Úvod, in: T. Lebeda – L. Linek – P. Lyons – K. Vlachová et al.: Voliči a volby 2006, Praha, Sociologický ústav AV ČR.
Lužný, D. (2002): Environmentální hnutí, politické strany a politika životního prostředí, rozhovor s Petrem Fialou, Sedmá generace, roč. XII, č. 4, s. 6-8.
Matušková, A. (2006a): Politický marketing a české politické strany, in: B. Dančák – V. Hloušek (eds): Parlamentní volby 2006 a česká politika, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Matušková, A. (2006b): Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do České republiky, in: D. Čaloud – T. Foltýn – V. Havlík – A. Matušková (eds): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Meguid, B. M. (2005): Competition Between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success, American Political Science Review, Vol. IC, No. 3, pp. 347-359.
Paszkiewicz, K. A. (2002): Public relations v politice, in: A. W. Jabloński (ed.): Politický marketing. Úvod do teorie a praxe, Brno, Barrister&Principal.
Petrová, B. (2006): Volební kampaň v médiích, in: D. Čaloud – T. Foltýn – V. Havlík – A. Matušková (eds): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Scammel, M. (1999): Political Marketing: Lessons for Political Science, Political Studies, Vol. XLVII, No. 4, pp: 718-739.
Sherman, E. (1999): Direct Marketing: How Does it Work for Political Campaigns?, in: B. I. Newman (ed.): Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks, Calif, Sage Publications.
Skrzypiński, D. (2002): Strategie politických stran, in: A. W. Jabloński (ed.): Politický marketing. Úvod do teorie a praxe, Brno, Barrister&Principal.
Wiszniowski, M. J. (2002): Politická propagace a politická reklama, in: A. W. Jabloński (ed.): Politický marketing. Úvod do teorie a praxe, Brno, Barrister&Principal.
Wiszniowski, R. (2002): Úvod do teorie politického marketingu, in: A. W. Jabloński (ed.): Politický marketing. Úvod do teorie a praxe, Brno, Barrister&Principal.

Publicistické zdroje
Česko ovládla nejistota, iHNed.cz, 11. 5. 2006, on-line text (http://ihned.cz/c3-18416980-000000_d-cesko-ovladla-nejistota).
ČSSD se barví do zelena, iDNES.cz, 18. 4. 2006, on-line text (http://zpravy.idnes.cz/cssd-se-barvi-dozelena-06e-/domaci.asp?c=A060418_230919_domaci_dp).
Deníky před volbami: Kdo je čte?, Marketing & Media, č. 16/2006, roč. VIII, s. 16.
Drahé hádky o vážné věci, Marketing & Media, č. 18/2006, roč. VIII, s. 19.
Hledání vlastních zájmů, iHNed.cz, 18. 5. 2006, on-line text (http://ihned.cz/c3-18470290-000000_d-hledani-vlastnich-zajmu).
Jsou všude. Proti všem, Ekonom, 13. 4. 2006, on-line text (http://ekonom.ihned.cz/3-18233460-strana+zelen%FDch-400000_d-15).
Najdou místo nahoře?, Ekonom, 27. 4. 2006, on-line text (http://ekonom.ihned.cz/3-18329570-strana+zelen%FDch-400000_d-0b).
Nejdražší guláš vařila US-DEU, Ekonom, 8. 6. 2006, on-line text (http://ekonom.ihned.cz/3-18627190-strana+ zelen%FDch-400000_d-64).
Strany chystají směs zábavy a politiky, MF Dnes, 4. 5. 2006, Kraj Karlovarský, s. 2.
Tři dny do voleb. Kampaně finišují, MF Dnes, 30. 5. 2006.
V ekologii neslevíme, Ekonom, 27. 4. 2006, on-line text (http://ekonom.ihned.cz/3-18329810-strana+zelen%FDch-400000_d-32).
Vstup aktivistů vyvolal pnutí ve Straně zelených, Ekolist, 31. 1. 2003, on-line text (http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x= 118270).
Zelení pojedou v kampani na řepkový olej, MF Dnes, 19. 4. 2006.
Zelení už vědí, jak uspět: nemluvit o přírodě, iDNES.cz, 18. 2. 2006, on-line text (http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r= domaci&c=A060218_093347_domaci_miz).
Zelení zveřejnili svůj program. Výtah Martina Bursíka z volebního programu SZ, on-line text (http://volby.finexpert.cz/?q= node/1064).

Dokumenty, tiskové zprávy a studie
Brandýská deklarace, on-line text (http://aa.ecn.cz/img_upload/4f90b90b86448aea2ef45f4dd28bb9fb/deklarace.rtf).
Bulletin 21, on-line text (http://web.archive.org/web/20060207134456/www.zeleni.cz/page-type1b.php?x=2747).
CVVM (2005): Pravo-levá orientace, představy o nejpřijatelnějším politickém programu a názory na roli státu, tisková zpráva, on-line text (http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100539s_po51212.pdf).
ČSSD (2006a): Ekologický manifest ČSSD.
ČSSD (2006b): Jistoty a prosperita, volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, on-line text (http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100539s_po51212.pdf).
Dobrý web (2006): Studie webů politických stran, Praha, Poradenské centrum Dobrý web.
Factum Invenio (2006a): Příklon potenciálních voličů KSČM, KDU-ČSL a Strany zelených k vybraným politickým stranám, tisková zpráva společnosti Factum Invenio, on-line text (http://www.factum.cz/tz191.html).
Factum Invenio (2006b): Příklon veřejnosti k vybraným politickým stranám, tisková zpráva společnosti Factum Invenio, on-line text (http://www.factum.cz/tz186.html).
KDU-ČSL (2005): Stanovy KDU-ČSL, on-line text (http://www.kdu.cz/default.asp?page=510&idr=10586&IDCl= 22011).
KDU-ČSL (2006): Klidná síla, volební program KDU-ČSL pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006.
Koalice (2006): Dáme věci do pořádku. Rovné šance pro každého, programové prohlášení Koalice, on-line text (http://www.kdu.cz/default.asp?page=510&idr=10149&IDCl=10946).
KSČM (2006): Volební program KSČM na období 2006–2010.
NEWTON MEDIA (2006a): Dvouhodinové Otázky prezentovaly lídry tzv. menších stran, analýza TV vysílání – NEWTON I. T., on-line text (http://www.mediainfo.cz/analyza-tv-vysilani/841.html).
NEWTON MEDIA (2006b): SZ se počtem vystoupení svých členů dotáhla na KDU-ČSL a KSČM, analýza TV vysílání – NEWTON I. T., on-line text (http://www.mediainfo.cz/analyza-tv-vysilani/840.html).
ODS (2006a): Společně pro lepší život, volební program ODS pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006.
ODS (2006b): Modrý program ODS pro oblast životního prostředí pro období 2006–2010.
SZ (2006): Zápis z jednání RR dne 25. 2. 2006 v Praze, on-line text (http://www.zeleni.cz/3540/clanek/zapis-z-jednani-rr-dne-25-2-2006-v-praze/).
Škodová, M. (2006): Hodnocení předvolební kampaně, Praha, Sociologický ústav AV ČR – CVVM.
Tmavozelená výzva, on-line text (http://web.archive.org/web/20030212073721/zeleni.net/article/articleview/13/1/ 2/).
US-DEU (2006): Volební program US-DEU pro parlamentní volby 2006, on-line text (http://www.volby-2006.cz/ programy/clanek.php?cl=55).
Zelený kruh (2006): Pověz mi, kdo je nejkrásnější VII, Přehled hlasování Poslanecké sněmovny v letech 2002 až 2006 o životním prostředí, on-line text (http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/kdojenejkrasnejsi2006-web.pdf).

Elektronické zdroje
Centrum pro výzkum veřejného mínění, on-line zdroj (http://www.cvvm.cas.cz).
Fórum 50%, on-line zdroj (http://www.padesatprocent.cz).
Ministerstvo financí České republiky, on-line zdroj (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/politicke_strany_ 14060.html).
Registrované partnerství, on-line zdroj (http://www.partnerstvi.cz/rp-volby_2006/kandidujici_strany.phtml).
Strana zelených, on-line zdroj, současná verze: (www.zeleni.cz).
Strana zelených, on-line zdroj, stará verze: (www.stranazelenych.cz) (dostupné jen přes (www.archive.org)).
Volby.cz, Volební server Českého statistického úřadu, on-line zdroj (http://www.volby.cz/).
Volte zelené, on-line zdroj (www.voltezelene.cz) (dostupné jen přes (www.archive.org)).

Ostatní zdroje
Rozhovor s Jakubem Patočkou, uskutečněný dne 14. 3. 2007 v Brně.
Rozhovor s Ondřejem Liškou, uskutečněný dne 2. 4. 2007 v Brně.
Copyright (c) 2009 Eva Kneblová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.