Kandidáti v poslaneckých volbách. Analýza preferenčního hlasování ve volbách do PS PČR v roce 2006

Roč.11,č.2–3(2009)

Abstrakt
The paper deals with the issue of the “candidate effect” within the proportional electoral system. The basic database consists of the total count and the share of preferential votes won by the candidates listed as first on party lists in the Czech national parliamentary elections in June 2006. These election results, which are analyzed in the following text, are limited only to the lists of those political parties that won seats in the Chamber of Deputies (that is, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SZ). Individual outputs are based on a comparison of the election results for particular candidates in their electoral districts, in relation to their positions on the party rosters.

Klíčová slova:
Czech parliament; Elections; Political party; ČSSD; KDU-ČSL; KSČM; ODS; SZ;
Biografie autora

Petr Voda

Odborný pracovník, Institut pro srovnávací politologický výzkum, Fakulta sociálních studií MU Brno.

Michal Pink

Asistent, Oddělení politologie, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU Brno.
Reference

Literatura
Čaloud, D. – Foltýn, T. – Havlík, V. (2006): Politické strany a jejich systém v období 2002–2006, in: D. Čaloud – T. Foltýn (eds): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno, CDK.
Havlík, V. (2004): Systémy poměrného zastoupení, in: R. Chytilek – J. Šedo (eds): Volební systémy, Brno, IIPS.
Hendl, J. (2006): Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat, Praha, Portál.
Kaňok, J. (1999): Tématická kartografie, Ostrava, Ostravská univerzita.
Kostelecký, T. (1993). Geografie voleb jako součást politické geografie, disertační práce, Praha, Univerzita Karlova.
Kyloušek, J. (2007): České parlamentní volby 2006: analýza kandidátních listin, Politologický časopis, roč. XIV, č. 1, s. 79-92.
Lebeda, T. (2001): Hlavní proměnné proporčních volebních systémů, Sociologický časopis, roč. XXXVII, č. 4, s. 425-448.
Lebeda, T. (2003): Vybrané dopady volební reformy, in: L. Linek (ed.): Volby do Poslanecké sněmovny 2002, Praha, Sociologický ústav AV ČR.
Morkes, J. (2007): Analýza preferenčního hlasování ve volbách do PSP ČR, bakalářská práce, Brno, Masarykova univerzita.
Taylor, P. J. – Johnston, R. J. (1979): Geography of Elections, London, Croom Helm.
Voda, P. (2009): Efekt kandidáta ve volbách v českém prostředí, diplomová práce, Brno, Masarykova univerzita.

Internetové a další zdroje
Český statistický úřad: Volby.cz, volební server Českého statistického úřadu, on-line zdroj (http://www.volby.cz/). [cit. 12. května 2008]
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky).
Volební zákon ČR (zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů).

Metriky

377

Views

171

PDF views