Personalizace volby v kontextu konceptu voleb druhého řádu. Případ voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2008

Radovan Brtník, Vlastimil Havlík

Abstrakt

The theoretical concept of second-order elections has become a useful tool to analyze sub-national and/or supranational elections. This paper tries to apply the concept to the regional elections in the Czech Republic and to challenge the concept by analysis of the personalization of the vote in the regional elections to the assembly of South Moravia in the year 2008. Working with the electoral results (especially with preferential voting), the authors argue that the decisions and preferences of voters were influenced not only by the situation in the main political arena (e.g. by the governing or opposition role of political parties) but also by the composition of party lists, in terms of candidates’ connections locally.

Bibliografická citace

Brtník, R., & Havlík, V. (2009). Personalizace volby v kontextu konceptu voleb druhého řádu. Případ voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2008. Středoevropské politické studie, 11(2–3), 133-162. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4448

Klíčová slova

Czech Republic; Political parties; Preferential voting; Regional elections; Second-order elections;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, S. – Kyloušek, J. (2005, eds): Krajské volby v České Republice 2004, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Balík, S. (2005): Institucionální stránka krajské politiky, in: S. Balík – J. Kyloušek. (eds): Krajské volby v České republice 2004, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Balík, S. (2009): Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989–2006, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Benoit, L. – Laver, M. (2006): Party Policy in Modern Democracies, on-line text (http://www.tcd.ie/Political_Science/ ppmd/PPMD_11apr2006.pdf). [cit. 5. 8. 2009]
Blondel, J. – Sinnott, R. – Svensson, P. (1998): People and Parliament in the European Union. Participation, Democracy, and Legitimacy, Oxford, Clarendon Press.
Brug, W. van der – Eijk, C. van der (2007, eds): European Elections & Domestic Politics. Lessons from the Past and Scenarios for the Future, Notre Dame, University of Notre Dame Press.
Cutler, F. (2008): One Voter, Two First-Order Elections?, Electoral Studies, Vol. XXVII, No. 3, pp. 492-504.
Eibl, O. – Havlík, V. – Kyloušek, J. – Pink, M. (2009): Úvod, in: O. Eibl – V. Havlík – J. Kyloušek – M. Pink: Krajské volby 2008, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 9-12.
Eibl, O. (2009): Vybrané aspekty volebních kampaní před volbami do krajských zastupitelstev 2008, in: O. Eibl – V. Havlík – J. Kyloušek – M. Pink: Krajské volby 2008, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 65-78.
Fiala, P. – Strmiska, M. (2005, eds): Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Fiala, P. (2004): Evropští voliči a volby do Evropského parlamentu, Revue politika, No. 5, s. 26-28.
Fiala, P. (2006): Evropský mezičas, Brno, Barrister&Principal.
Havlík, V. – Hoskovec, L. (2009): Krajské volby v České republice v kontextu konceptu voleb druhého řádu. Analýza vybraných aspektů voleb do krajských zastupitelstev v letech 2000–2008, Evropská volební studia, roč. IV, č. 1, s. 22-47.
Havlík, V. – Šedo, J. – Čaloud, D. (2004): Systémy poměrného zastoupení, in: R. Chytilek – J. Šedo (eds): Volební systémy, Brno, Mezinárodní politologický ústav, s. 104-142.
Havlík, V. (2009): Krajské volby 2008 jako příklad voleb druhého řádu, in: O. Eibl – V. Havlík – J. Kyloušek – M. Pink: Krajské volby 2008, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 13-32.
Chytilek, R. – Šedo, J. (2004, eds): Volební systémy, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Koepke, J. R. – Ringe, N. (2006): The Second-Order Election Model in an Enlarged Europe, European Union Politics, Vol. VII, No. 3, pp. 321-346.
Lebeda, T. (2001): Hlavní proměnné proporčních volebních systémů, Sociologický časopis, roč. XXXVII, č. 4, s. 425-448.
Linek, L. – Pecháček, Š. (2006): Základní charakteristiky členské základny KDU-ČSL, Sociologické studie, č. 6, Sociologický ústav Akademie věd ČR.
Linek, L. (2004): Analýza voleb do Evropského parlamentu 2004 v ČR. Platí stále teorie voleb druhého řádu?, Naše společnost, č. 2, s. 25-29.
Marsh, M. (1998): Testing the Second-Order Election Model after Four European Elections, British Journal of Political Science, Vol. XXVIII, No. 4, pp. 591-607.
Norris, P. (1997): Nominations: Second-Order Elections Revisited, European Journal of Political Research, Vol. XXXI, No. 1, pp. 109-114.
Pink, M. (2009): Prostorová analýza voleb – krajské volby z pohledu volební geografie, in: O. Eibl – V. Havlík – J. Kyloušek – M. Pink: Krajské volby 2008, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 98-124.
Program strany SNK Evropští demokraté, on-line text (http://www.snked.cz/program.html). [cit. 5. 8. 2009]
Reif, K. – Schmitt, H. (1980): Nine Second-Order National Elections – A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results, European Journal of Political Research, Vol. VIII, No. 1, pp. 3-44.
Schmitt, H. – Mannheimer, R. (1991): About Voting and Non-Voting in the European Elections of June 1989, European Journal of Political Research, Vol. XIX, No. 1, pp. 31-54.
Schmitt, H. (2005): The European Parliament Elections of June 2004: Still Second-Order?, on-line text (http://www.mzes.unimannheim.de/publications/papers/HS_EP_ParElec_2004.pdf). [cit. 3. 7. 2009]
SNK Evropští demokraté, on-line text (http://www.snked.cz/o_nas.html). [cit. 5. 8. 2009]
Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 2006, on-line text (http://www.vscr.cz/clanky/ ?cl_id=25). [cit. 3. 7. 2009]
Šaradín, P. – Šulák, T. (2001): Krajské volby 2000: Olomoucký kraj, Olomouc, Univerzita Palackého.
Šaradín, P. (2008): Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice, Olomouc, Univerzita Palackého.
Šedo, J. (2004): Volební právo a klasifikace volebních systémů, in: R. Chytilek – J. Šedo (eds): Volební systémy, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Volby.cz, volební server Českého statistického úřadu, on-line zdroj (http://volby.cz/).
Zákon č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů.Copyright (c) 2009 Radovan Brtník, Vlastimil Havlík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.