Frič, Pavol a kol.: Vůdcovství českých elit

Josef Smolík

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Smolík, J. (2009). Frič, Pavol a kol.: Vůdcovství českých elit. Středoevropské politické studie, 11(1), 78-81. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4445

Plný Text:
Copyright (c) 2009 Josef Smolík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.