Německá demokratická republika – případová studie nedemokratického režimu

Dominika Jágerová Ondráčková

Abstrakt

The article focuses on the characterization of the identity of a non-democratic regime, from its founding (1949) until a pivotal event for this political system – the building of the Berlin wall (1961). The text draws on concept of authoritarian regimes by J. J. Linz. Specifically it focuses on the individual axes of the regime, and thus on the degree of political pluralism (monism – limited pluralism), ideologization (ideology – mentality), and political participation (mobilization – depolitization), according to the classical typology of J. J. Linz. The principal aim is to help answer the question of what type of political regime the German Democratic Republic represented during these years.

Bibliografická citace

Ondráčková, D. (2009). Německá demokratická republika – případová studie nedemokratického režimu. Středoevropské politické studie, 11(1), 26-47. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4440

Klíčová slova

Authoritarian regime; Authoritarianism and totalitarianism; East Bloc; German Democratic Republic (GDR); Ideologization; J. J. Linz; Political participation; Political pluralism; Socialist Unity Party (SED); Walter Ulbricht;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aron, Raymond (1993): Demokracie a totalitarismus, Brno, Atlantis.
Balík, Stanislav – Holzer, Jan (2005): Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe, in: Tomáš Budil (ed.): Totalitarismus. Interdisciplinární pohled, Plzeň, FF ZČU, s. 10-24.
Balík, Stanislav – Kubát, Michal (2004): Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha, Dokořán.
Balík, Stanislav (2003): Totalitární a autoritativní režimy, in: Vít Hloušek – Lubomír Kopeček (eds): Demokracie: teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, MPÚ MU, s. 259-284.
Bauerkämper, Arnd – Danyel, Jürgen (2000): O všem rozhodují kádry. Styl řízení a vlastní obraz východoněmeckých elit, Soudobé dějiny, roč. VII, č. 1-2.
Binns, Charles A. (1980): The Changing Face of Power: Revolution and Accommodation in the Development of the Soviet Ceremonial System: Part II, Man, New Series, Vol. XV, No. 1, pp. 170-187.
Braunová, Jutta (2000): Klikatou cestou k socialismu. Ústřední kontrolní komise jako zvláštní orgán režimu SED, Soudobé dějiny, roč. VII, č. 1-2.
Brzezinski, Zbigniew K (1967): The Soviet Bloc: Unity and Conflict, Revised and Enlarged Edition, Cambridge, Harvard University Press.
Engelmann, Roger (2000): Funkční proměna Státní bezpečnosti, Soudobé dějiny, roč. VII, č. 1-2.
Eppelman, Rainer (1994): Opposition, Verweigerung und Bürgerrechtsbewegung in der DDR, in: Rainer Eppelmann – Hartmut Koschyk (eds): Die Diktatur der SED – Geschichte und Folgen, Sankt Augustin, KAS, pp. 53-63.
Esbenshade, Richard S. (1995): Remembering to Forget: Memory, History, National Identity in Postwar East-Central Europe, Representations, Special Issue: Identifying Histories: Eastern Europe Before and After 1989, Vol. XLIX, No. 1, pp. 72-96.
Fulbrook, Mary (1992): A German Dictatorship, Power Structures and Political Culture in the GDR, German Life and Letters, Vol. XLV, No. 4, pp. 376-392.
Gellately, Robert (1996): Denunciations in Twentieth-Century Germany: Aspects of Self-Policing in the Third Reich and the German Democratic Republic, The Journal of Modern History, Special Issue: Practices of Denunciation in Modern European History, 1789–1989, Vol. LXVIII, No. 4, pp. 931-967.
Grajewski, Andrzej (2003): Jidášův komplex. Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací, Praha, Prostor.
Hoffman, Dierk (2000): Regulace trhu pracovních sil v Sovětské okupační zóně a NDR v letech 1945–1961, Soudobé dějiny, roč. VII, č. 1-2.
Jarausch, Konrad H (2004a): Beyond Uniformity: The Challenge of Historicizing the GDR, in: Konrad H. Jarausch (ed.): Dictatorship as Experience: Towards a Socio-Cultural History of the GDR, New York, Berghahn Books, pp. 3-17.
Jarausch, Konrad H. (2004b): Care and Coercion: The GDR as Welfare Dictatorship, in: Konrad H. Jarausch (ed.): Dictatorship as Experience: Towards a Socio-Cultural History of the GDR, New York, Berghahn Books, pp. 47-73.
Kalinka, Werner – Schell, Manfred (2005): Stasi – nekonečný příběh: Osoby a fakta, Praha, Naše vojsko.
Klotzbücher, Nikolai (2005): Die DDR – ein totalitäres politisches System. Rolle und Funktion der Kirchen in der DDR in den fünfziger und achtziger Jahren, Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des Grades Magister Artium (M.A.) der Universität Stuttgart, on-line text http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/campus/2006/2599/pdf/ klotzbuecher.pdf. [cit. 15. 5. 2008]
Knabe, Hubertus (2006): Verfehlte Vergangenheitsvermittlung: Zur Zukunft der Stasi-Akten-Behörde, Die Politische Meinung, Vol. CDXLII, No. 9, pp. 19-24.
Kocka, Jürgen (2004): The GDR: A Special Kind Of Modern Dictatorship, in: Konrad H. Jarausch (ed.): Dictatorship as Experience: Towards a Socio-Cultural History of the GDR, New York, Berghahn Books, pp. 17-27.
Koschyk, Hartmut (1994): Die Rolle der Blockparteien und die KPD/SPD Vereinigung, in: Reiner Eppelmann – Hartmut Koschyk (eds): Die Diktatur der SED – Geschichte und Folgen, Sankt Augustin, KAS, pp. 7-21.
Kubát, Michal (2006): Teorie nedemokratických režimů a Východní Evropa 1944–1989, Politologický časopis, roč. XIII., č. 2, s. 139-157.
Kuppe, Johannes (1980): Machtanspruch und Herrschaftspraxis, in: Eckhard Jesse (ed.): Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik: Die beiden deutschen Staaten im Vergleich, Bonn, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, pp. 207-212.
Linz, Juan J. (2000): Totalitarian and Authoritarian Regimes, Boulder – London, Lynne Rienner Publishers.
Maier, Hans (1999): Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství, Brno, CDK.
Marcuse, Peter (1990): Letter from the German Democratic Republic – Political and Economic Changes in East Germany, Monthly Review, Vol. XLII, No. 3, on-line text http://findarticles.com/p/articles/mi_m1132/ is_n3_v42/ai_9251589.
Maser, Peter (1994): SED und Kirche, in: Rainer Eppelmann – Hartmut Koschyk (eds): Die Diktatur der SED – Geschichte und Folgen, Sankt Augustin, KAS, pp. 29-43.
Mueller, Carol (1999): Escape from the GDR, 1961–1989: Hybrid Exit Repertoires in a Disintegrating Leninist Regime, The American Journal of Sociology, Vol. CV, No. 3, pp. 697-735.
Muravchik, Joshua (2003): Nebe na zemi: vzestup a pád socialismu, Praha, BB Art.
Orme, John (1996): The Unexpected Origins of Peace: Three Case Studies, Political Science Quarterly, Vol. CXI, No. 1, pp. 105-125.
Ortmann, Dorothea (1989): Reality of the Constitution and Reality of Life Regarding Freedom of Belief in the GDR: The View of a Young Person, Religion in Eastern Europe, a paper delivered at the conference on “Building Understanding and Respect Between People of Diverse Religions or Beliefs”, Warsaw, Poland, May 14–18, on-line text http://www.georgefox.edu/academics/undergrad/departments/soc-swk/ree/Ortmann_Reality_misc_ art.pdf. [cit. 15. 3. 2008]
Ozoufová, Mona (2006): Revoluční svátky 1789–1799, Brno, CDK.
Pirages, Dennis (1970): Modernization: New Decisional Models in Socialist Society, in: Barry Farrell (ed.): Political Leadership in Eastern Europe and the Soviet Union, Chicago, Aldine Publishing Company, pp. 262-283.
Sattlerová, Friederike (2000): Od válečného k plánovanému hospodářství. K proměně funkcí tradičních institucí při utváření hospodářského systému v Sovětské okupační zóně a NDR, Soudobé dějiny, roč. VII, č. 1-2.
Schroeder, Friedrich C. (1994): Unrecht und Normalität im Recht der DDR, in: Rainer Eppelmann – Hartmut Koschyk (eds): Die Diktatur der SED – Geschichte und Folgen, Sankt Augustin, KAS, pp. 21-29.
Skyba, Peter (2000): Mládežnická politika v Sovětské okupační zóně a NDR v letech 1945–1961, Soudobé dějiny, roč. VII, č. 1-2.
Smith, Jean E. (1967): The Red Prussians of the German Democratic Republic, Political Science Quarterly, Vol. LXXXII, No. 3, pp. 368-385.
Thielbeer, Siegfried (1980): Ist die DDR ein totalitärer Staat?, in: Eckhard Jesse (ed.): Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik: Die beiden deutschen Staaten im Vergleich, Bonn, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, pp. 277-285.
Vilímek, Tomáš (2007): Kam vedou vzpomínky na NDR?, Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů, roč. I, č. 1, s. 188-190.
Weber, Herman (1980): Der „sozialistische“ deutsche Staat?, in: Eckhard Jesse (ed.): Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik: Die beiden deutschen Staaten im Vergleich, Bonn, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, pp. 213-217.
Weber, Herman (1991): Aufbau und Fall einer Diktatur, Kritische Beiträge zur Geschichte der DDR, Köln, Bund – Verlag.
Weber, Herman (2003): Dějiny NDR, Praha, NLN.
Wisniewski, Roswitha (1994): Erziehung und Bildung in der DDR, in: Rainer Eppelmann – Hartmut Koschyk (eds): Die Diktatur der SED – Geschichte und Folgen, Sankt Augustin, KAS, pp. 43-53.
Witkowski, Gregory (2007): The German Democratic Republic: State Power and Everyday Life, History Compass, Vol. V, No. 3, pp. 935-942.
Wolle, Stefan (2000): „A čím jsme, jsme díky ní.“ SED v každodenním životě NDR, Soudobé dějiny, roč. VII, č. 1-2.

Internetové zdroje
DDR Geschichte, on-line zdroj http://www.ddr-geschichte.de/.
Digitální knihovna CDU/CSU Konrad-Adenauer-Stiftung, on-line zdroj http//: www.kas.de.
Digitální knihovna SPD Friedrich-Ebert-Stiftung, on-line zdroj http//: www.fes.de.
East German Politics, the Political System of East Germany, on-line zdroj http://www.germannotes.com/.
Encyclopedia: Germany, East, The History Channel Website, 2006, on-line text http://www.history.com/ encyclopedia.do?articleId= 210338.
European NAvigator: The History of European Integration on a Single Website, on-line zdroj http://www.ena.lu/.
German Propaganda Archive, site maintained by Randall Bytwerk, CAS Department – Calvin College, Grand Rapids, on-line zdroj http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/. [cit. 5. 3. 2008]
History of German Parliamentarianism, German Bundestag, on-line text http://www.bundestag.de/htdocs_e/history/ parlia/east_1949_89.html.
Recht und Justiz in der DDR, on-line text http://www.traeumergasse.de/RechtuJustiz.html.
The New East German Constitution and the Question of Identity, German Culture, on-line text http://www.germanculture.com.ua/library/history/bl_new_east_const_identity.htm.
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949, Verfassungen der Welt, 2004, on-line text http://www.verfassungen.de/de/ddr/ddr49-i.htm.

Internetové zdroje ověřeny ke dni 11. 5. 2008.
Copyright (c) 2009 Dominika Jágerová Ondráčková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.