Aféra Nagygate mezi korupcí a organizovaným zločinem: korupční sítě a jejich možný vliv na kvalitu demokracie v České republice

Roč.16,č.4(2014)

Abstrakt
The paper addresses the question of what sort of influence organized crime may have on democratic performance in the Czech Republic and which dimensions of its political system (if any) are endangered most. We define organized crime narrowly in terms of corruption networks, questioning in effect the predominant understanding of these two concepts as distinct or even exclusive phenomena. The paper thus construes corruption and organized crime as concepts referring to transgressive acts (i.e. behaviour that involves a violation of moral or social boundaries that do not have to be legally codified), rather than in terms of legal norms. The influence of corruption networks is demonstrated on the case of the "Nagygate" scandal, which is analysed by utilising the framework of possible harms, as developed by Michael Maltz. We argue that the debate on organized crime in the Czech Republic is, in fact, inherently tied to the study of corruption, since corruption constitutes an integral part of organized criminal activities. Our findings show that transgressive behaviour has mostly negative impacts that include the loss of trust, widespread beliefs that injustice goes unpunished, a weakening of the political system, and the overall degeneration of the democratic regime. Moreover, the Nagygate scandal provides evidence that democratic institutions are not solely the victim of organized crime but also a possible source of transgressive activities.

Klíčová slova:
Organized Crime; Corruption; Post-Socialism; Czech Republic; Nagygate; Democracy; Transgression
Biografie autora

Petr Kupka

Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.

Michal Mochťak

Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.
Reference

Aktualne.cz (2013): Razie na mocné 2013, 16. 6. 2013, on-line (http://www.aktualne.cz/wiki/domaci/razie-na-mocne-2013/r~i:wiki:3806/).

Aktualne.cz (2014): Katarský princ do Česka nepřiletěl, soud nemohl začít, 5. 6. 2014, on-line (http://zpravy.aktualne.cz/domaci/katarsky-princ-do-ceska-nepriletel-soud-nemohl-zacit/r~e217d58cecb811e3a7ff0025900fea04/).

Allum, Felia a Renate Siebert (eds.) (2003): Organized Crime and the Challenge to Democracy. London: Routledge.

Anechiarico, Frank, a James B. Jacobs (1996): The Pursuit of Absolute Integrity: How Corruption Control Makes Government Ineffective. Chicago: University of Chicago Press.

Bataille, Georges (2001 [1957]): Erotismus. Praha: Hermann & synové.

Bek, Lukáš (2010): Kauza Drobil: Přehlídka starých známých praktik, novinky.cz 20. 12. 2010, on-line (http://www.novinky.cz/domaci/220120-kauza-drobil-prehlidka-starych-znamych-praktik.html).

Bělohradský, Václav (2011): Korupce jako filozofický problém. Právo (Salon), 13. 5. 2011, on-line (http://www.novinky.cz/kultura/salon/233163-vaclav-belohradsky-korupce-jako-filosoficky-problem.html).

BIS (2011): Výroční zpráva 2010. On-line (http://www.bis.cz/n/2011-09-07-vyrocni-zprava-2010.html).

BIS (2013): Výroční zpráva 2012. On-line (http://www.bis.cz/n/2013-11-07-vyrocni-zprava-2012.html).

Blažek, Pavel (2009): Krach: Temné pozadí Kubiceho zprávy. Brno: Jota.

Blažek, Vojtěch (2014): ProMoPro u soudu. Jedním z klíčových svědků je šedesátiletý rolník z Karibiku, 3. 11. 2014, on-line (http://archiv.ihned.cz/c1-63047480-promopro-u-soudu-jednim-z-klicovych-svedku-je-sedesatilety-rolnik-z-karibiku).

Blažek, Vojtěch (2015): Rath chce rozbít soud a začít nový proces. Rozsudek by se oddálil o několik let. 20. 1. 2015, on-line (http://archiv.ihned.cz/c1-63406970-rath-chce-rozbit-soud-a-zacit-novy-proces-rozsudek-by-se-oddalil-o-nekolik-let).

Bourdieu, Pierre a Wacquant, Loic (1992): An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press.

Briquett, Jean-Louis a Gilles Favarel-Garrigues (eds.) (2010): Organized Crime and States: The Hidden Face of Politics. New York: Palgrave Macmillan.

Briquett, Jean-Louis a Gilles Favarel-Garrigues (eds.) (2010): Organized Crime and States: The Hidden Face of Politics. New York: Palgrave Macmillan.

Ceskatelevize.cz (2008): Gross při transakci s akciemi Moravia Energo nespáchal trestný čin, případ odložen, 5. 8. 2008, on-line (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/25201-gross-pri-transakci-s-akciemi-moravia-energo-nespachal-trestny-cin-pripad-odlozen/).

Ceskatelevize.cz (2009): Kongres ODS: Jasná vize, nebo válka s kmotry?, 21. 11. 2009, on-line (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/73115-kongres-ods-jasna-vize-nebo-valka-s-kmotry/).

Ceskatelevize.cz (2013a): Nagyovou odhalili při prověřování Grygárka a Janouška, 14. 6. 2013, on-line (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/231328-nagyovou-odhalili-pri-proverovani-grygarka-a-janouska/).

Ceskatelevize.cz (2013b): Opozice chce předčasné volby, koalice jednání o nástupci Nečase, 16. 6. 2013, on-line (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/jana-nagyova/231525-opozice-chce-predcasne-volby-koalice-jednani-o-nastupci-necase/).

Ceskatelevize.cz (2013c): Půl roku od výbuchu Nagygate. Případ se rozvolnil, obžaloby nezazněly, 13. 12. 2013, on-line (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/254276-pul-roku-od-vybuchu-nagygate-pripad-se-rozvolnil-obzaloby-nezaznely/).

Ceskenoviny.cz (nedat.): Téma: David Rath, on-line (http://www.ceskenoviny.cz/tema/index.php?id_seznam=5024).

Clawson, Rosalee A., a Zoe M. Oxley (2012): Public opinion: Democratic ideals, democratic practice. London: Sage.

Cresswell, Tim (1996): In Place/Out of Place: Geography, Ideology, and Transgression. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Dahl, Robert A. (1989): Democracy and its critics. New Haven, CT: Yale University Press.

Dahl, Robert A. (2003): Polyarchal Democracy. In: Robert A., Ian Shapiro a Jose Antonio Cheibub (eds.): The Democracy Source Book. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.

Dahl, Robert A. (2006): Preface to Democratic Theory. Chicago: The University of Chicago Press.

Davis, James H. a John A. Ruhe (2003): „Perceptions of Country Corruption: Antecedents and Outcomes.” Journal of Business Ethics 43(4): 275–288. https://doi.org/10.1023/A:1023038901080.

de Leon, Peter (1993): Thinking About Political Corruption. Armonk: M. E. Sharpe.

della Porta, Donatella, a Alberto Vannucci (1999): Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms of Political Corruption. New York: Walter de Gruyter.

Denik.cz: Kauza Promopro půjde před soud až v listopadu, 26. 5. 2014, on-line (http://www.denik.cz/z_domova/kauza-promopro-pujde-pred-soud-az-v-listopadu-20140526.html).

Denikreferendum.cz: Plzeňská práva, on-line (http://denikreferendum.cz/tema/plzenska-prava).

Domaci.ihned.cz: Ahoj mazánku, zdar kolibříku. Co zatím odhalila kauza odposlechů Béma a Janouška, 21. 3. 2012, on-line (http://domaci.ihned.cz/c1-55117820-ahoj-mazanku-zdar-kolibriku-co-zatim-odhalila-kauza-odposlechu-bema-a-janouska).

Edwards, Adam, a Peter Gill (2003): After Transnational Organised Crime: the politics of public safety. In: Edwards, Adamm a Peter Gill (eds.): Transnational Organised Crime: perspectives on global security. London: Routledge, 264–81.

Ekologický právní servis (2011): Potřebují státní a obecní firmy přísnější pravidla? Informační podklad ke konferenci. On-line (http://www.statnifirmy.cz/sites/default/files/soe_konference_informacni_podklad.pdf).

Elster, Jon (1989): The Cement of Society: A Study of Social Order. Cambridge: Cambridge University Press.

Eurobarometer (2014): Standard Eurobarometer. On-line databáze (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm).

Hagan, John (2010): Who Are the Criminals?: The Politics of Crime Policy from the Age of Roosevelt to the Age of Reagan. Princeton: Princeton University Press.

Hayward, Keith, a Jock Young (2004): „Cultural criminology: Some notes on the script.“ Theoretical Criminology 8(3): 259–274. https://doi.org/10.1177/1362480604044608

Hobbs, Dick (1998): “Going Down the Glocal: the Local Context of Organized Crime.” Howard Journal of Criminal Justice 37(4): 407–22. https://doi.org/10.1111/1468-2311.00109.

Hobbs, Dick (2013): Lush Life: Constructing Organized Crime in UK. Oxford: Oxford University Press.

Hobbs, Dick, a Georgis Antonopoulos (2014): How to Research Organized Crime. In: Paoli, Letizia (ed.): The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford: Oxford University Press.

Hrad.cz (2013): Amnestie a milosti, 1. 1. 2013, on-line (https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/vaclav-klaus/rozhodnuti-prezidenta/amnestie-a-milosti/index.shtml).

Hubbard, William H. J. (2013): „Another look at the Eurobarometer surveys.“ Common Market Law Review 50(1/2): 187–206.

Huntington, Samuel (1968): „Political Order in Changing Societies.“ New Haven: Yale University Press.

Hyman, Herbert (1959): Political Socialization. New York: Free Press.

Chambliss, William (1988): On the Take: From Petty Crooks to Presidents. Indianapolis: Indiana University Press.

Chuang, Janie, A. (2006). „The United States as global sheriff: Using unilateral sanctions to combat human trafficking.“ Michigan Journal of International Law 27(2): 437–494.

Kmenta, Jaroslav (2008): Kmotr Mrázek II: Krakatice. Praha: Nakladatelství JKM.

Kmenta, Jaroslav (2011): Superguru Bárta: Všehoschopní. Praha: Nakladatelství Jaroslav Kmenta.

Koděra, Petr (2012): Ahoj mazánku, zdar kolibříku. Co zatím odhalila kauza odposlechů Béma a Janouška, 21. 3. 2012, on-line (http://domaci.ihned.cz/c1-55117820-ahoj-mazanku-zdar-kolibriku-co-zatim-odhalila-kauza-odposlechu-bema-a-janouska).

Kříž, Zdeněk (2001): Armáda v demokracii. Civilní řízení a demokratická kontrola armády. Brno: Vojenská akademie v Brně.

Kubiceho zpráva (2006). on-line (http://zpravakubice.sweb.cz/http://zpravakubice.sweb.cz/).

Kupka, Petr (2013): Tenkrát na západě, dnes na východě: Kapitoly z dějin politiky boje proti organizovanému zločinu. In: Lupták, Lubomír a kol. (2013): Neoliberalismus a marginalita: Studie z českého reálkapitalismu. Brno: Doplněk, 61–84.

Kupka, Petr (2014): Perspektivy výzkumu organizovaného zločinu: „organizovaný zločin“ jako relevantní mocenský aktér. In: Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 181–188

Kutek, Lukáš (2009): Kongres ODS: Jasná vize, nebo válka s kmotry?, 21. 11. 2009, on-line (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/73115-kongres-ods-jasna-vize-nebo-valka-s-kmotry/).

Lambsdorff, Johann Graf (2008): “The Methodology of the Corruption Perceptions Index 2008”. Transparency International. On-line (www.icgg.org/downloads/Methodology_2008.pdf).

Lampe, Klaus von (2008): „Organized Crime in Europe: Conceptions and Realities.“ Policing: A Journal of Policy and Practice 2(1): 7–17. https://doi.org/10.1093/police/pan015

Lampe, Klaus von (2014): „Definitions of Organized Crime.“ On-line databáze (www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm).

Langr, Ivan (2014): „Systémová korupce jako empirický výzkum: případ města Liberec.“ Středoevropské politické studie, 16(1): 1–28. https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.1.1

Leys, Colin (1965): “What is the Problem about Corruption?” Journal of Modern African Studies, 3(2): 215–230. https://doi.org/10.1017/S0022278X00023636

Lianos, Michalis a Mary Douglas (2000): “Dangerization and the End of Deviance: the Institutional Environment.” British Journal of Criminology, 40: 261–278. https://doi.org/10.1093/bjc/40.2.261

Lidovky.cz (2013): V jejich kancelářích a domech zasahuje policie. Kmotři relaxují v Chorvatsku, 13. 36. 2013, on-line (http://www.lidovky.cz/v-jejich-kancelarich-a-domech-zasahuje-policie-kmotri-relaxuji-v-chorvatsku-1bb-/zpravy-domov.aspx?c=A130613_143635_ln_domov_khu).

Lidovky.cz (2014ab): Dokumenty v kauze Nagyová: Když rozvědka slouží milence premiéra, je to protiprávní, 28. 9. 2014, on-line (http://www.lidovky.cz/nagyova-vyuzivala-rozvedku-jako-soukromou-firmu-rika-soud-p4u-/zpravy-domov.aspx?c=A140926_195724_ln_domov_sk).

Lidovky.cz (2014ba): Otázky a odpovědi: komu Nejvyšší soud pomohl a komu ne, 17. 7. 2014, on-line (http://www.lidovky.cz/otazky-a-odpovedi-komu-nejvyssi-soud-pomohl-a-komu-ne-pdj-/zpravy-domov.aspx?c=A130716_215721_ln_domov_mpr).

Lidovky.cz (2014cc): Novým šéfem vojenského zpravodajství bude Jan Beroun, shodla se vláda, 20. 10. 2014, on-line (http://www.lidovky.cz/novym-sefem-vojenskeho-zpravodajstvi-bude-jan-beroun-shodla-se-vlada-122-/zpravy-domov.aspx?c=A141020_175433_ln_domov_hm).

Longo, Francesca (2010): Discoursing Organized Crime: Towards a Two-Level Analysis. In: Felia Allum, Francesca Longo, Daniela Irrera a Panos Kostakos (eds.): Defining and Defying Organized Crime: Discourse, Perceptions and Reality. Oxon: Routledge.

Maltz, Michael (1990): Measuring the Effectiveness of Organized Crime Control Efforts. Chicago: University of Illinois, Office of International Criminal Justice.

Maňák, Vratislav (2013): Půl roku od výbuchu Nagygate. Případ se rozvolnil, obžaloby nezazněly, 13. 12. 2013, on-line (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/254276-pul-roku-od-vybuchu-nagygate-pripad-se-rozvolnil-obzaloby-nezaznely/http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/254276-pul-roku-od-vybuchu-nagygate-pripad-se-rozvolnil-obzaloby-nezaznely/).

Marchal, Roland. (2011). Somali piracy: The local contexts of an international obsession. Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development, 2(1): 31–50. https://doi.org/10.1353/hum.2011.0004

Merton, Robert (2000 [1938]): Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON.

Ministerstvo vnitra ČR (2005): Lidé mají pocit, že korupční klima posiluje. Korupční klima, komentář. On-line (www.mvcr.cz/soubor/sem6-pdf.aspx).

Naxera, Vladimír (2012): „Korupce a postkomunismus.“ Středoevropské politické studie, 14(2-3): 248–271.

Nejvyšší soud (2013a): Rozhodnutí NS 3 Tcu 77/2013, 16. 7. 2013, On-line (http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0CFA7542A3467D18C1257BB10033E2FE?openDocument&Highlight=0,imunita).

Nejvyšší soud (2013b): Rozhodnutí NS 3 Tcu 76/2013, 16. 7. 2013, on-line (http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E05696D3BE4C86A2C1257BB000505BFF?openDocument&Highlight=0).

Nissen, Sylke (2014): “The Eurobarometer and the process of European integration. Methodological foundations and weaknesses of the largest European survey.” Quality & Quantity, 48(2): 713–727. https://doi.org/10.1007/s11135-012-9797-x

Novinky.cz (2005): SPECIÁL: Úplatkářská aféra Kořistka, 3. 1. 2005, on-line (http://www.novinky.cz/specialy/42195-special-uplatkarska-afera-koristka.html).

Novinky.cz (2010): Kauza Drobil: Přehlídka starých známých praktik, 20. 12. 2010, on-line (http://www.novinky.cz/domaci/220120-kauza-drobil-prehlidka-starych-znamych-praktik.html).

Novinky.cz (2013): Ústavní právník: Propuštění exposlanců ODS je absurdní interpretace ústavy, 17. 7. 2013, on-line (http://www.novinky.cz/domaci/307960-ustavni-pravnik-propusteni-exposlancu-ods-je-absurdni-interpretace-ustavy.html).

Novinky.cz (2014): Jana Nečasová dostala podmínku za zneužití vojenského zpravodajství, 30. 6. 2014, on-line (http://www.novinky.cz/krimi/340865-jana-necasova-dostala-podminku-za-zneuziti-vojenskeho-zpravodajstvi.html).

Nožina, Miroslav (2003): Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha: Themis.

OECD (2004): Measures for Promoting Integrity and Preventing Corruption: How to Assess?. GOV/PGC(2004)24. On-line (www.oecd.org/dataoecd/40/47/34406951.pdf).

OECD (2010): Corporate Governance: Accountability and Transparency – A Guide for State Ownership. On-line (http://www.oecd-ilibrary.org/governance/accountability-and-transparency-a-guide-for-state-ownership_9789264056640-en). https://doi.org/10.1787/9789264056640-en

Parlamentnilisty.cz (2013a): Lednová amnestie prezidenta Klause se týkala 111 263 osob, 29. 12. 2013, on-line (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lednova-amnestie-prezidenta-Klause-se-tykala-111-263-osob-298326).

Parlamentnilisty.cz (2013b): Pád vlády ve čtyřech dnech. Co se povedlo Janě Nagyové, 16. 6. 2013, on-line (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pad-vlady-ve-ctyrech-dnech-Co-se-povedlo-Jane-Nagyove-275886).

Parlamentnilisty.cz (2014): Komentátor se zlobí: Nevládnou nám zvolení zástupci, ale policajti, 1. 3. 2014, On-line (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Komentator-se-zlobi-Nevladnou-nam-zvoleni-zastupci-ale-policajti-305670).

Parlamentnilisty.cz: Pád vlády ve čtyřech dnech. Co se povedlo Janě Nagyové, 16. 6. 2013, on-line (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pad-vlady-ve-ctyrech-dnech-Co-se-povedlo-Jane-Nagyove-275886).

Pashev, Konstantin. (2008): Cross-border VAT Fraud in an Enlarged Europe. In van Duyne, Peteruset al. (eds.). European Crime Markets at Cross-roads. Extended and Extending Criminal Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

Pouliot, Vincent (2013): Methodology: Putting Practice Theory Into Practice. In Adler-Nissen, Rebecca (ed.): Bourdieu in International Relations: Rethinking Key Concepts in IR. Oxon: Routledge, 45–58.

Rohwer, Anja (2009): “Measuring Corruption: A Comparison Between the Transparency International’s Corruption Perceptions Index and the World Bank’s Worldwide Governance Indicators.” CESifo DICE Report 3/2009. On-line (ideas.repec.org/a/ces/ifodic/v7y2009i3p42-52.html).

Rose-Ackerman, Susan (1999): Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge: Cambridge University Press.

Sartori, Giovanni (ed.) (1984): Social Science Concepts: A Systematic Analysis. Beverly Hills: Sage Publications.

Shabu, Martin (2012). Že by v kauze předražených letadel Casa jela pouze Vlasta Parkanová?, Česká pozice, 27. 6. 2012, on-line (http://ceskapozice.lidovky.cz/ze-by-v-kauze-predrazenych-letadel-casa-jela-pouze-vlasta-parkanova-1fy-/tema.aspx?c=A120613_114550_pozice_69920).

Shabu, Martin (2012). Že by v kauze předražených letadel Casa jela pouze Vlasta Parkanová?, Česká pozice, 27. 6. 2012, on-line (http://ceskapozice.lidovky.cz/ze-by-v-kauze-predrazenych-letadel-casa-jela-pouze-vlasta-parkanova-1fy-/tema.aspx?c=A120613_114550_pozice_69920).

Schedler, Andreas (1999): Conceptualizing Accountability. In: Andreas Schedler, Larry Diamond a Marc F. Plattner (eds.): The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies. Boulder: Lynne Rienner, 13–28.

Schloenhardt, Andreas (1999): “Organized crime and the business of migrant trafficking. An economic analysis.” Crime, Law & Social Change, 32 (3): 203–233. https://doi.org/10.1023/A:1008340427104

Schmitter, Philippe C. a Terry Lynn Karl (1991): “What Democracy Is… and Is Not.” Journal of Democracy 2(3): 75–88. https://doi.org/10.1353/jod.1991.0033

Snyder, Richard a Duran-Martinez, Angelica. (2009). „Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored protection rackets.“ Crime, law and social change 52(3): 253–273.

Spurný, Jaroslav (2014): Proč byl Martin Barták osvobozen? Respekt.ihned.cz, 14. 5. 2014, on-line (http://respekt.ihned.cz/c1-62181770-proc-byl-martin-bartak-osvobozen).

Sung, Hung-en (2004): “State Failure, Economic Failure, and Predatory Organized Crime; A Comparative Analysis.” Journal of Research in Crime and Delinquency, 41(2): 111–129. https://doi.org/10.1177/0022427803257253

Svěrák, Antonín (1997): Democratic Control of Armed Forces and the Share of the Civilians in the Management of the Department of Defence, including their Preparation for the Exercising of their Functions in Stabilised Democratic States in Europe (Germany, UK, Norway, Austria) and in the Czech Republic. Final Report, on-line (www.nato.int/acad/fellow/95-97/sverak.pdf).

Svolik, Milan W. (2012): The politics of authoritarian rule. New York: Cambridge University Press.

Syrovátka, Tomáš (2009): Politici a lobbisté ČEZ se „náhodně“ sešli na dovolené, zprávy.idnes.cz 28. 7. 2009, on-line (http://zpravy.idnes.cz/politici-a-lobbiste-cez-se-nahodne-sesli-na-dovolene-fhr-/domaci.aspx?c=A090727_230056_domaci_anv.).

Šmíd, Tomáš a Petr Kupka (2011): Český organizovaný zločin. Od vyděračů ke korupčním sítím. Brno: Muni Press.

Thompson, Dennis F. (1995): Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption. Washington: The Brookings Institution.

Thompson, Theresa a Anwar Shah (2005): “Transparency International’s Corruption Perceptions Index: Whose Perceptions Are They Anyway?” World Bank. Discussion Draft. On-line (http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/TransparencyInternationalCorruptionIndex.pdf).

Tilly, Charles (1985): War Making and State Making as Organized Crime. In: Evans, Peter (ed.): Bringing the State Back. Cambridge: Cambridge University Press, 169–187.

Transparency International (2014a): Corruption Perceptions Index. On-line (http://www.transparency.org/research/cpi/overview).

Transparency International (2014b): Czech Republic. Corruption measurement tools. On-line (http://www.transparency.org/country#CZE_DataResearch).

Transparency International (2014c): Czech Republic. Public Opinion. On-line (http://www.transparency.org/country#CZE_PublicOpinion).

Transparency International (2014d): Czech Republic. Global Corruption Barometer. On-line (http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=czech_republic).

Tvnova.cz (2014): Kauza véčkařských půjček končí: Bárta a Škárka osvobozeni, 21. 1. 2014, on-line (http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/kauza-veckarskych-pujcek-konci-barta-a-skarka-osvobozeni.html).

Týden.cz (2013): Rittig i Janoušek "vyhlížejí" předvolání od policie, ta zve Tomana, 21. 6. 2013, on-line (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/rittig-i-janousek-vyhlizeji-predvolani-od-policie-ta-zve-tomana_274268.html?showTab=diskutovane#.VEPYHhbmsjo).

Tyden.cz: Kauza Opencard, on-line (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-opencard/).

Walach, Václav (2014). „Bezpečnost jako konec demokracie? Ke kritice rovnováhy svobody a bezpečnosti.“ In Kolektiv autorů. Sborník konference Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, 302–310.

Warren, Mark E. (2005): „Democracy against Corruption. Conference on the Quality of Government.“ Quality of Government Institute, University of Göteborg, November 17–19, 2005. On-line (http://www.politics.ubc.ca/fileadmin/user_upload/poli_sci/Faculty/warren/Democracy_Against_Corruption_Warren_QOG_Conference_11-17-05.pdf).

Wiki.idnes.cz (2014a): Martin Barták, on-line (http://wiki.idnes.cz/martin-bartak-0dd-/politici.aspx?klic=455054).

Wiki.idnes.cz (2014b): Vojenské zpravodajství, on-line (http://wiki.idnes.cz/vojenske-zpravodajstvi-0w3-/firmy.aspx?klic=473439).

Wilhelm, Paul G. (2002): “International Validation of the Corruption Perceptions Index: Implications for Business Ethics and Entrepreneurship Education.” Journal of Business Ethics, 35(3): 177–189. https://doi.org/10.1023/A:1013882225402

Wilson, Eric (2009): Deconstructing the Shadows. In: Eric Wilson a Tim Lidnsey (eds.): Government of the Shadows: Parapolitics and Criminal Sovereignty. New York: Pluto Press, 13–51.

Woodiwiss, Michael (2001): Organized Crime and American Power: A History. Toronto: University of Toronto Press.

Woodiwiss, Michael a Dick Hobbs (2009): „Organized Evil and the Atlantic Alliance Moral Panics and the Rhetoric of Organized Crime Policing in America and Britain.“ British Journal of Criminology 49 (1): 106-128. https://doi.org/10.1093/bjc/azn054

Young, Jock (2003): „Merton with energy, Katz with structure: The sociology of vindictiveness and the criminology of transgression.“ Theoretical Criminology, 7(3): 388–414. https://doi.org/10.1177/13624806030073007

Zpravy.aktualne.cz (2013): Policie zkoumá vazby Rittiga a Janouška na státní firmy, 21. 6. 2013, on-line (http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-zkouma-vazby-rittiga-a-janouska-na-statni-firmy/r~i:article:783205/).

Zpravy.idnes.cz (2005a): Cesta Grossové od servírky k podnikatelce, 21. 2. 2005, on-line (http://zpravy.idnes.cz/domaci.aspx?r=domaci&c=A050221_114114_domaci_mhk.).

Zpravy.idnes.cz (2013): Jsou trafiky obchod, nebo korupce? hádá se policie s politiky, 14. 6. 2013, on-line (http://zpravy.idnes.cz/kde-konci-politicky-obchod-a-kde-zacina-korupce-fq8-/domaci.aspx?c=A130614_153325_domaci_cen).

Zprávy.idnes.cz (2014a): MF DNES: Nečas věděl o nelegálním špehování úředníků, tvrdí policie, 20. 5. 2014, on-line (http://zpravy.idnes.cz/necas-vedel-o-nelegalnim-spehovani-svych-uredniku-tvrdi-policie-p8m-/domaci.aspx?c=A140519_210039_domaci_zt.).

Zprávy.idnes.cz (2014b): Kauza justiční mafie se chýlí ke konci, znesvářené strany se dohodly, 25. 9. 2014, on-line
(http://zpravy.idnes.cz/kauza-justicni-mafie-zrejme-konci-smirem-fpf-/domaci.aspx?c=A140925_113038_domaci_jj).

Zprávy.idnes.cz: DOKUMENT: Rozhodnutí Nejvyššího soudu o imunitě exposlanců, 19. 7. 2013, on-line (http://zpravy.idnes.cz/rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-o-propusteni-poslancu-z-vazby-kvuli-imunite-1ti-/domaci.aspx?c=A130719_122546_domaci_skr).

Zpravy.idnes.cz: Kde vzal premiér peníze na byt?, 2005, on-line (http://zpravy.idnes.cz/domaci.aspx?y=domaci/gross_bytt.htm).

Zpravy.idnes.cz: Politici a lobbisté ČEZ se „náhodně“ sešli na dovolené, 28. 7. 2009, on-line (http://zpravy.idnes.cz/politici-a-lobbiste-cez-se-nahodne-sesli-na-dovolene-fhr-/domaci.aspx?c=A090727_230056_domaci_anv).

Metriky

0


1157

Views

316

PDF views

651

HTML views