Krajní pravice v krajských volbách 2008

Jakub Kyloušek, Josef Smolík

Abstrakt

The article deals with radical right-wing political parties in the Czech Republic and the results of the regional elections that were held on the 17th and 18th October 2008. It introduces the Association for the Republic–Czechoslovak Republican Party (SPR-RSČ), National Party (NS), Labour Party (DS) and their electoral programs. The candidate lists of these parties as well as their results in the regional elections are also compared in the article.

Bibliografická citace

Kyloušek, J., & Smolík, J. (2008). Krajní pravice v krajských volbách 2008. Středoevropské politické studie, 10(4), 370-388. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4434

Klíčová slova

Association for the Republic–Czechoslovak Republican Party (SPR-RSČ); Labour party (DS); Marginal political parties; National party (NS); Radical right parties; Regional election;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, S., Kyloušek, J. (eds.) (2005): Krajské volby v České republice 2004. Brno: Masarykova Univerzita v Brně.

Černý, P. (2005): Politický extremismus a právo. Praha: Eurolex Bohemia.

Černý, P. (2008): Právní ochrana před extremisme. Praha: C.H. Beck.

Danics, Š. (2003): Extremismus. Praha: Triton.

Danics, Š. (2007): Radikalismus – extremismus – antisystémovost. In Srb, V., Hirtlová, P. (eds.): Radikalismus a jeho projevy v současném světě. Sborník z konference, 10. – 11. 5. 2007 v Kolíně. Kolín: Academia Rerum Civilium, s. 54 - 63.

Dělnická strana ({http://www.delnickastrana.cz}).

Fiala, P. - Mareš, M. (1998): Programová analýza SPR-RSČ a KSČM z hlediska politického extremismu. In: Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita, s. 95 – 104.

Fiala, P. - Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran. Brno: Barrister-Principal.

Fiala, P. (1998): Český politický extremismus a radikalismus z hlediska politologie. In: Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita, s. 7 - 16.

Heywood, A. (1994): Politické ideologie. Praha: Victoria Publishing.

Heywood, A. (2004): Politologie. Praha: Eurolex Bohemia.

Charvát, J. (2007): Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál.

Kyloušek, J. – Smolík, J. (2006): Národní strana: resuscitace krajně-pravicové stranické rodiny? (případová studie marginální strany před volbami 2006), Středoevropské politické studie, roč. VIII, č. 1, on-line text (http://www.cepsr.com/ clanek.php?ID=260),

Mareš, M. (2003): Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister&Principal, Centrum strategických studií.

Mareš, M. (2005): Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa, in: Malíř, J., Marek, P. a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. II. díl: Období 1938–2004, Brno, Doplněk, s. 1593-1604.

Městský úřad Litvínov (http://www.mulitvinov.cz})

Milza, P. (2005): Evropa v černých košilích. Praha: Themis.

Národní strana ({http://www.narodni-strana.cz}).

ověřeno k 1. 10. 2008.

Pink, M. - Smolík, J.: Komunální volby a krajně pravicové politické strany v České republice v roce 2006. Středoevropské politické studie, Brno : Mezinárodní politologický ústav, IX, č. 1., on-line text (http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=293), ověřeno k 1. 10. 2008.

Pink, M. (2006): Volební geografie České republiky. In Dančák, B. – Hloušek, V. (eds.): Parlamentní volby 2006 a česká politika. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 158 – 176.

Rataj, J. (2003): Český nacionalismus a identita v konceptu současných krajně pravicových stran v České republice. In: Neudorflová, Marie (ed.): Spory o dějiny IV. Praha: Masarykův ústav AV ČR, s. 44-83.

Rataj, J. (2007): Návraty radikálního konzervatismu v České republice. In Srb, V., Hirtlová, P. (eds.): Radikalismus a jeho projevy v současném světě. Sborník z konference, 10. – 11. 5. 2007 v Kolíně. Kolín: Academia Rerum Civilium, s. 258 - 273.

Sdružení pro Republiku – Republikánská strana Československa (http://www.republikani.com/)

Smolík, J. (2008): Národní strana v médiích a volbách. Listy, 2008, 5, s. 27 – 29.

Vejvodová, P. (2005): Aplikace teorie extremismu na Dělnickou stranu. Brno: Masarykova univerzita (oborová práce).

Volební program SPR-RSČ pro volby do krajských zastupitelstev (http://www.republikani.com/clanky/0103.htm)

Volební server Českého statistického úřadu www.volby.cz.

Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstva krajů
Copyright (c) 2008 Jakub Kyloušek, Josef Smolík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.