Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské integraci

Vlastimil Havlík

Abstrakt

In recent decades, the topic of political parties’ approaches towards European integration (especially the euro-skeptic parties) has become an integral part of political science research. The purpose of this text is to describe and compare the most frequently used methods or approaches of measuring the attitudes of political parties towards the EU: behavioral measures, textual approaches, self-reported positions, and reputation. The author of the text examines the advantages and disadvantages of the various methods, and compares their applicability in the context of different research goals (classification and/or description of attitudes of political parties towards the EU, identification of salience of the “European” issue, and identification of intra-party disputes over the “European” issue).

Bibliografická citace

Havlík, V. (2008). Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské integraci. Středoevropské politické studie, 10(4), 340-369. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4433

Klíčová slova

European integration; Internal disputes; Methods; Political parties; Political science; Research; Salience;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Albi, A. (2005): EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Benoit, K. – Laver, M. (2006): Party Policy in Modern Democracies. On-line verze (http://www.tcd.ie/Political_Science/ppmd/).

Budge, I. (2000): Expert judgements of party policy positions: use and limitations in political research. European Journal of Political Research, roč. 37, č. 1, s. 103-113.

Budge, I. et al. (2001): Mapping Policy Preferences. Estimates for Parties, Electors, and Governments 1945-1998. Oxford: Oxford University Press.

Bulmer, S. (2007): Theorizing Europeanization. In: Graziano, P., Vink, M. P. (eds.): Europeanization. New Research Agendas. London: Palgrave Macmillan, s. 46-58.

Cabada, L. – Waisová, Š. (2004): Czech political parties and their position to the institutions of the European Union – debate before the first EP elections. In: Cabada, L. – Krašovec, A. (eds.): Europeanisation of national political parties. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., s. 69-82.

Castles, F. – Mair, P. (1984): Left-right political scales: some `expert` judgements. European Journal of Political Research, roč. 12, č. 1, s. 73-88.

Cerkez, S. (rok neuveden): National Interest Groups in the European Context. On-line verze (http://www.uta.fi/isss/monnetcentre/peripheries/pdf/Serban_Cerkez.pdf).

Císař, O. (2002): Teorie mezinárodních vztahů a evropská studia.. Politologický časopis, roč. IX, č. 1.

Conti, N. (2003): Party Contestation of the Political Space and the European Issue: The Attitude to EU of the Italian Parties (1994-2002).On-line verze (http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/marburg/papers/15/3/Conti.pdf).

Černý, O. (2006): Koaliční vládnutí v České republice ve volebním období 2002 – 2006 (mýty a skutečné koalice v Poslanecké sněmovně. In: Cabada, L. a kol.: Koalice a koaliční vztahy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., s. 84-108.

Dančák, B., Fiala, P., Hloušek, V. (2005): Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace. In: Dančák, B., Fiala, P., Hloušek, V. (eds.): Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 11-25.

Economides, S. (2005): The Europeanisation of Greek Foreign Policy. West European Politics, roč. 28, č. 2, s. 471-491.

Featherstone, K. (2003): In the Name of „Europe“. In: Featherstone, K., Radaelli, C. (eds.): The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press, s. 3-26.

Fiala, P. – Mareš, M. (2001, eds.): Evropské politické strany. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

Fiala, P. – Hloušek, V. – Krpec, O. (2007) Evropeizace českých odborových svazů: proměny strategie reprezentace zájmů a okruhu partnerů v procesu evropské integrace. Politologický časopis, roč. 14, č. 2, s. 95-109.

Fiala, P. – Hloušek, V. – Pitrová, M. – Pšeja, P. – Suchý, P. (2006): Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy. Politologický časopis, roč. XIII, č. 1, s. 3-26.

Fiala, P. – Mareš, M.– Sokol, P. (2007) Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. Brno: Barrister & Principal.

Fiala, P. – Pitrová, M. (2003): Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Fiala, P. (1995): Německá politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Gabel, M. J. – Anderson, C. J. (2004): The structure of citizen attitudes and the European political space. In: Marks, G.– Steenbergen, M. R. (eds.): European Integration and Political Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, s. 13-31.

Gabel, M. J.– Huber, J. D. (2000): Putting Parties in Their Place: Inferring Party Left-Right Ideological Positions from Party Manifestos Data. Anerican Journal of Political Science, roč. 44, č. 1, s. 94-103.

George, S. (1996): Politics and Policy in the European Union. Oxford: Oxford University Press.

Harmsen, R. – Spiering, M. (2004, eds.): Euroscepticism. Party politics. National Identity and European Integration. Amsterdam, New York: Rodopi.

Havlík, V. (2005): Euroskeptické politické strany v Dánsku. In: Dančák, B.– Fiala, P.– Hloušek, V. (eds.): Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 96-105

Havlík, V. (2006a): Česká republika. In: Havlík, V.– Kaniok, P. (eds.): Euroskepticismus a země střední a východní Evropy. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 61-82.

Havlík, V. (2006b): „Evropská“ dimenze české politiky. Srovnání voleb v letech 2002 a 2006. In: Čaloud, D., Foltýn, T., Havlík, V., Matušková, A. (eds.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 26-41.

Havlík, V. (2007): Euroskepticismus a krajně pravicové strany v České republice. Rexter, roč. VI, č.1. On-line verze (http://www.rexter.cz/clanek.aspx?id=68).

Havlík, V.– Pšeja, P. (2007): Evropeizace jako předmět výzkumu v sociálních vědách. Sociální studia, roč. 4, č. 3, s. 7-16.

Havlík, V.– Valterová, A. (2007): Evropeizace českých politických stran: aplikace Ladrechova konceptu. Slovenská politologická revue, roč. VII, č. 4, s. 77-103.

Havlík, V.– Vykoupilová, H. (2007): Dvě dimenze evropeizace volebních programů: Případ České republiky. Sociální studia, roč. 4, č. 3, s. 121-142.

Héritier, A. (2005): Europeanization Research East and West: A Comparative Assessment. In: Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U. (eds.): The Europeanization of Central and Eastern Europe. Ithaca and London: Cornell University Press, s. 199-209.

Hix, S.– Lord, C. (1997): Political Parties in the European Union. New York: St. Martin`s Press.

Hix, S.– Noury, A.– Roland, G. (2004): Power to the Parties? Cohesion and Competition in the European Parliament, 1979-2001. On-line verze (http://ucdata.berkeley.edu:7101/new_web/VoteWorld/voteworld/eurodata/Hix-Noury-Roland-Power%20to%20the%20Parties-7jan.pdf).

Hloušek, V. (2004): Proces europeanizace a politické strany v kandidátských zemích. Sociální studia roč. 1, č. 1, s. 93-108.

Hooghe, L.– Marks, G.– Wilson, C. J. (2004): Does left/right structure party positions on European integration? In: Marks, G.– Steenbergen, M. R. (eds.): European Integration and Political Conflict. Cambrodge: Cambridge University Press, s. 120-140.

Kaniok, P. (2006): Evropeanisté, eurogovernmentalisté a euroskeptici: reflexe euroskepticismu a jeho stranických projevů. Dizertační práce. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.

Kopeček, L. (2004): Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové – jak s nimi pracovat? Politologický časopis, roč. XI., č. 3, s. 240-262.

Kopeček, L. (2005): Norsko. In: Strmiska, M.– Hloušek, V.– Kopeček, L.– Chytilek, R.: Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál: s. 231-244.

Krutílek, O., Kuchyňková, P. (2006): ODS a evropská integrace. In: Balík, S. a kol.: Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. Brno: CDK, s. 159-174.

Ladrech, R. (1994): Europeanization of domestic politics and institutions: the case of France. Journal of Common Market Studies, roč. 32, č. 1, s. 69-88.

Ladrech, R. (2002): Europeanization and political parties. Party politics, roč. 8, č. 4, s. 389-403.

Ladrech, R. (2005): The Europeanization of interest groups and political parties. In: Bulmer, S.– Lequesne, C. (eds.): The Member States of the European Union. Oxford: Oxford University Press, s. 317-337.

Laegreid, P.– Steinthorsson, R., S. Thorhallsson, B. (2004): Europeanization of Central Government Administration in the Nordic States. Journal of Common Market Studies, roč. 42, č. 2, s. 347-369.

Laver, M.– Benoit, K.– Garry, J. (2003): Extracting Policy Positions from Political Texts Using Words as Data. American Political Science Review, roč. 97, č. 2, s. 311-331.

Laver, M.– Hunt, B. (1992): Policy and Party Competition. London: Routledge.

Lyons, P.– Linek, L. (2007): Tematické hlasování, vliv lídrů a stranictví ve volbách. In: Lebeda, T.– Linek, L.– Lyons, P.– Vlachová, K. et al.: Voliči a volby 2006 Praha: Sociologický ústav akademie věd ČR, s. 177-202.

Mair, P. (2000): The Limited Impact of Europe on National Party System. West European Politics, roč. 23, č. 4, s. 27-51.

Mair, P. (2007): Political parties and party systems. In: Graziano, P.– Vink, M. P. (eds.): Europeanization. New Research Agendas. London: Palgrave Macmillan, s. 154-166.

Mair, P.– Castles, F. (1984): Left-right political scales: some „expert“ judgements. European Journal of Political Research, roč. 12, č.1, s. 147-157.

Marks, G.– Hooghe, L.– Nelson, M.– Edwards, E. (2006): Party Competition and European Integration in the East and West. Different Structure, Same Causality. Comparative Political Studies, roč. 39, č. 2, s. 155-175.

Marks, G.– Hooghe, L.– Steenbergen, M. R.– Bakker, R. (2007): Crossvalidating data on party positioning on European integration. Electoral Studies, roč. 26, č. 1, s. 23-38.

Novák, M. (1997): Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha. Sociologické nakladatelství.

Pink, M. (2006): ODS a její opoziční role v systému v letech 1998-(2005). In: Balík, S. a kol.: Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 66-86.

Pitrová, M. (1999): Institucionální struktura Evropské unie. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

Pitrová, M.– Smekal, H.– Suchý, P. (2007): Principy organizace zájmových skupin v ČR: právní předpisy a jejich změna v důsledku evropeizace. Politologický časopis, roč. XIV., č. 4, s. 376-388.

Radaelli, C. M. (2004): Europeanisation: Solution or problem? On-line verze (http:// eiop.or.at/eiop/pdf/2004-016.pdf).

Radaelli, C. M.– Pasquier, R. (2007): Conceptual Issues. In: Graziano, P., Vink, M. P. (eds.): Europeanization. New Research Agendas. London: Palgrave Macmillan, s. 35-45.

Ray, L. (1999): Measuring party orientations towards European integration: Results from an expert survey. European Journal of Political Research, roč. 36, č. 6, s. 283-306.

Ray, L. (2004): MainstreamEeuroscepticism: Trend or Oxymoron? Paper prepared for presentation at the “Comparative Euroscepticism Workshop” Maxwell EU Center, Maxwell School of Syracuse University, May 21-22, 2004 Syracuse NY. On-line verze (http://www.unc.edu/depts/europe/conferences/euroskepticism/papers/Ray.doc)..

Ray, L. (2007): Validity of measured party positions on European integration: Assumptions, approaches, and a comparison of alternative measures. Electoral Studies, roč. 26, č. 1, s. 11-22.

Reif, K., Schmitt, H. (1980): Nine second-order national elections – A conceptual framework for the analysis of European election results. European Journal of Political Research, roč. 8, č. 1, s. 3-44.

Rohrschneider, R.– Whitefield, S. (2007): Representation in New Democracies: Party Stances on European Integration in Post-Communist Eastern Europe. Journal of Politics, roč. 69, č. 4, s. 1133-1146.

Sørensen, C. (2008): Love me, love me not…A typology of public euroscepticism. SEI Working Paper No 101. On-line verze (http://www.sussex.ac.uk/sei/documents/workingpaper101.pdf).

Steenbergen, M.– Marks, G. (2006): Evaluating expert judgments. European Journal of Political Research, roč. 46, č. 3, s. 347-366.

Taggart, P. – Szczerbiak, A. (2001a): Crossing Europe: Patterns of Contemporary Party-Based Euroscepticism in EU Member States and the Candidate States of Central and Eastern Europe. Paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Political Science Association, 29 August – 2 September, 2001, San Francisco.

Taggart, P. – Szczerbiak, A. (2001b): Parties, Positions and Europe: Euroscepticism in the EU Candidate States of Central and Eastern Europe. SEI Working Paper No 46.

Taggart, P. – Szczerbiak, A. (2004a): Contemporary Euroscepticism in the party systens of the European Union candodate states of Central and Eastern Europe. European Journal of Political Research, roč. 43, č. 1, s. 1-27.

Taggart, P. – Szczerbiak, A. 2004b. Supporting the Union? Euroscepticism and the Politics of European Integration. In: Cowles, M. G. – Dinan, D. (eds.): Developments in the European Union 2., Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, s. 65-84.

Taggart, P. (1998): A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems. European Journal of Political Research, roč. 33, č. 4, s. 363-388.

Thomassen, J. J. A.– Noury, A. G.– Voeten, E. (2004) Political competition in the European Parliament: evidence from roll call and survey analyses. In: Marks, G.– Steenbergen, M. R. (eds.): European Integration and Political Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, s. 141-164.

Tunkrová, L. (2006): Soft eurosceptic parties in East Central Europe. Acta Politologica 5, s. 219-236.

Usherwood, S. (2004): Bruges as a Lodestone of British Opposition to the European Union. Collegium, roč. 29, Winter 2004, s. 5-16.

Vink, M. P.– Graziano, P. (2007) Challenges of a New Research Agenda. In: Graziano, P.– Vink, M. P. (eds.): Europeanization. New Research Agendas. London: Palgrave Macmillan, s. 3-20.

Volkens, A. (2007): Strenghts and weaknesses of approaches to measuring policy positions of parties. Electoral Studies, roč. 26, č. 1, s. 108-120.

Vykoupilová, H. (2006): České politické strany a jejich percepce evropského federalismu. Evropská integrace a politické strany v České republice. Disertační práce. Fakulta sociálních studií Masarykovy university.

Westlake, M. (1994): A modern Guide to the European Parliament. London: Pinter.

Westlake, M. (1995): The Council of the European Union. London: Cartermill.

Whitefield, S. et al. (2007): Do expert surveys produce consistent estimates of party stances on European integration? Comparing expert surveys in the difficult case of Central and Eastern Europe. Electoral Studies, roč. 26, č. 1, s. 50-61.

Zemanová, Š. (2007): Výzkum europeizace – aktuální problémy a perspektivy. Mezinárodní vztahy, roč. 42, č. 4, s. 29-51.
Copyright (c) 2008 Vlastimil Havlík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.