Politický režim Chorvatska za vlády prezidenta Franjo Tudjmana a koncepty nedemokratických režimů

Petr Týfa

Abstrakt

This article is focused on the characteristics of the political regime of Croatia during the reign of Franjo Tudjman, primarily on the period from his election in April 1990 until the election of January 2000. The text is based on the concept of authoritarian regimes by J. J. Linz. Specifically, it focuses on the individual axes of the authoritarian regime: the limited pluralism, ideology–mentality, mobilization–depolitization, political leadership, and the international context. The text evaluates the existing regime in relation to these defined axes.

Bibliografická citace

Týfa, P. (2008). Politický režim Chorvatska za vlády prezidenta Franjo Tudjmana a koncepty nedemokratických režimů. Středoevropské politické studie, 10(4), 320-339. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4432

Klíčová slova

Authoritarian regime; Croatia; Franjo Tudjman; Ideology; International context; J. J. Linz; Leadership; Limited pluralism; Mentality; Mobilization;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, S. – Kubát, M. (2004): Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Brno, Dokořán.
Balík, S. (2005): Totalitní a autoritativní režimy, in: V. Hloušek – L. Kopeček (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, MPÚ MU, s. 259-284.
Berg-Schlosser, D. (2006): The Quality of Democracies in Europe as Measured by Current Indicators of Democratization and Good Governance, in: D. Hutcheson – E. Korosteleva (eds.): The Quality of Democracy in Post-Communist Europe, London – New York, Taylor&Francis Group, pp. 28-55.
Brooker, P. (2000): Non-Democratic Regimes. Theory, Government and Politics, Houndmills – Basingstoke – Hampshire, Macmillan Press, pp. 22-29.
Buljan, I. – Duka, Z. (2003): Izbori. Duh stranaka i duše političara. Vodič kroz hrvatsku političku scenu, Zagreb, Profil International.
Cabada, L. (2000a): Socialistická federativní republika Jugoslávie, in: L. Cabada – V. Dvořáková (eds.): Komparace politických systémů III, Praha, VŠE, s. 131-133.
Cabada, L. (2000b): Chorvatský stát, in: L. Cabada – V. Dvořáková (eds.): Komparace politických systémů III, Praha, VŠE, s. 165-175.
Cohen, L. J. (1997): Embattled Democracy. Postcommunist Croatia in Transition, in: K. Dawisha – B. Parrot (eds.): Politics, Power and Struggle for Democracy in South–East Europe, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 69-121.
Fisher, S. (2003): Contentious Politics in Croatia. The War Veterans Movement, in: P. Kopecký – C. Mudde (eds.): Uncivil Society? Contentious Politics in Post-Communist Europe, London – New York, Taylor&Francis Group, pp. 74-92.
Fisher, S. (2006): Political Change in Post-Communist Slovakia and Croatia. From Nationalist to Europeanist, New York, Palgrave Macmillan.
Hladký, L. (1993): Jugoslávská krize a její historické souvislosti, Jinočany, H&H.
Hloušek, V. – Kopeček, L. (2005): Hybridní demokracie, in: V. Hloušek – L. Kopeček (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, MPÚ MU, s. 285-296.
Hloušek, V. (1999): Stranický systém Chorvatska. Nedokončená transformace, in: M. Strmiska (ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita, Brno, MPÚ MU, s. 105-130.
Hloušek, V. (2000): Národnostní politika Chorvatska za Tudjmanovy éry, in: B. Dančák – P. Fiala (eds.): Národnostní politika v postkomunistických zemích, Brno, MPÚ MU, s. 255-268.
Hloušek, V. (2002): Republika Chorvatsko, in: P. Fiala (ed.): Politické strany ve střední a východní Evropě, Brno, MPÚ MU, s. 172-191.
Hloušek, V. (2003): Budování stranických systémů. Stranické systémy a konfliktní linie ve Slovinsku, Chorvatsku, Estonsku, Litvě a Lotyšsku, disertační práce, Brno, MU.
Hloušek, V. (2004): Chorvatsko, in: M. Kubát (ed.): Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Praha, Eurolex Bohemia, s. 137-158.
Holzer, J. – Balík, S. (2007): Postkomunistické nedemokratické režimy. Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase, Brno, CDK.
Human Rights Watch/Helsinki (1995): Civil and Political Rights in Croatia, New York, Human Rights Watch.
Karatnycky, A. – Motyl A. – Shor, B. (Freedom House, 1998): Nations in Transit 1997. Civil Society, Democracy & Markets in East Central Europe & the Newly Indenpendent States, USA, Transaction Publisher.
Karatnycky, A. – Motyl, A. – Piano, A. (Freedom House, 2001): Nations in Transit 1999–2000. Civil Society, Democracy & Markets in East Central Europe & the Newly Indenpendent States, USA, Transaction Publisher.
Klíma, M. (1998): Volby a politické strany v moderních demokraciích, Praha, Radix.
Kopeček, L. (2005): Elity a demokracie, in: V. Hloušek – L. Kopeček (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, MPÚ MU, s. 149-177.
Kubát, M. (2003): Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě, Praha, Dokořán.
Lendvai, P. – Parcell, L. (1991): Yugoslavia without Yugoslavs. The Roots of the Crisis, International Affairs, Vol. LXVII, No. 2, pp. 251-261.
Levitsky, S. – Way, L. A. (2002): The Rise of Competitive Authoritarianism, Journal of Democracy, Vol. XIII, No. 2, pp. 51-65.
Linz, J. J. – Stepan, A. (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, Johns Hopkins UP, pp. 3-15.
Linz, J. J. (2000): Totalitarian and Authoritarian Regimes, London, Boulder.
Macan, T. (2000): Dějiny Chorvatů, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.
Malešević, S. (2002): Ideology, Legitimacy and the New State, London, Frank Cass London, pp. 223-273.
Pesić, V. (1996): Serbian Nationalism and the Origins of the Yugoslav Crisis, USIP Peace Works, No. 4, on-line text . [ověřeno k 15. 6. 2008]
Rychlík, J. – Perenćević, M. (2007): Dějiny Chorvatska, Praha, NLN.
Říchová, B. (2000): Přehled moderních politologických teorií, Praha, Portál, s. 225-239.
Sibber, L. – Little, A. (1997): Yugoslavia. Death of a Nation, USA, Penguin Books.
Šedo, J. (2006): Volební systémy postkomunistických zemí, disertační práce, Brno, MU.
Tanner, M. (2001): Croatia. A Nation Forged in War, New Haven – London, Yale University Press.
Thatcher, M. (1998): Messages from Croatia, Zagreb, Croatian Institut for Culture and Information.
Vejvoda, I. (2000): Democratic Despotism. Federal Republic of Yugoslavia and Croatia, in: G. Pridham – T. Gallagher (eds.): Experimenting with Democracy. Regime Changes in the Balkans, London – New York, Routledge, Taylor Francis Group, pp. 219-235.
Wiberg, H. (1995): Former Yugoslavia. Nations above All, in: B. Góralczyk – W. Kostecki – K. Žukrowska (eds.): In Pursuit of Europe, Warsaw, Instytut Studiów Politycznych PAN, pp. 93-105.
Zakaria, F. (1997): The Rise of Illiberal Democracy, Foreign Affairs, Vol. LXXVI, No. 6, pp. 22-43.

Internetové zdroje
Freedom House, on-line zdroj . [ověřeno k 15. 6. 2008]
Human Rights Watch, on-line zdroj . [ověřeno k 15. 6. 2008]
Ustav Republike Hrvatske, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, on-line text . [ověřeno k 15. 6. 2008]
Volby do Saboru 2007, on-line . [ověřeno k 15. 6. 2008]Copyright (c) 2008 Petr Týfa

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.