Řehák, David – Foltin, Pavel – Stojar, Richard: Vybrané aspekty soudobého terorismu

Josef Smolík

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Smolík, J. (2008). Řehák, David – Foltin, Pavel – Stojar, Richard: Vybrané aspekty soudobého terorismu. Středoevropské politické studie, 10(2–3), 284-287. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4429

Plný Text:

HTMLCopyright (c) 2008 Josef Smolík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.