Ideológia extrémnej pravice v Chorvátsku a Srbsku

Maroš Sovák

Abstrakt

The aim of this article is to test the applicability of Cas Mudde’s concept of the ideological core of the extreme right party family in the Serbian and Croatian region and to explain the ideologies of the two main actors on the extreme right in these countries – the Croatian Party of Rights and the Serbian Radical Party. The article analyzes the core ideological features of the two parties and concludes with a comparison with the ideological core of the Western European extreme right party family.

Bibliografická citace

Sovák, M. (2008). Ideológia extrémnej pravice v Chorvátsku a Srbsku. Středoevropské politické studie, 10(2–3), 186-214. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4423

Klíčová slova

Croatia; Croatian Party of Rights; Extreme right; Ideology; Serbia; Serbian Radical Party;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura / Bibliography

Balík, S. (2002): Republika Srbsko, in: P. Fiala – J. Holzer – M. Strmiska a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě, Brno, IIPS.
Batt, J. (2005): Question of Serbia, Paris, Institute for Security Studies.
Betz, H.-G. (1994): Radical Right-Wing Populism in Western Europe, New York, St. Martin Press.
Buljan, I. – Duka, Z. (2003): Izbori: Duh stranaka i duše političara. Vodič kroz hrvatsku političku scenu, Zagreb, Profil.
Djurković, M. (2006): Political Parties in Serbia. Source of Political Instability, Swindon, Conflict Studies Research Centre, on-line text www.defac.ac.uk/colleges/csrc/document-listings/balkan/06(10)mj.pdf. [cit. 29. 4. 2008]
Goati, V. (2000): Elections in FRY from 1990 to 1998. Will of People or Electoral Manipulation, Beograd, CeSID.
Grdešić, I. (1999): The Radical Right in Croatia and its Constituency, in: S. P. Ramet (ed.): The Radical Right in Central and Eastern Europe since 1989, Pennsilvania, Pennsilvania State University Press, pp. 171-189.
Ignazi, P. (2003): Extreme Right Parties in Western Europe, New York, Oxford University Press.
Inić S. (1997): (Ch)et(h)nisation of the political space in Serbia, in: S. Stanojlović (ed.): Radicalisation of the Serbian Society, Belgrade, Helsinky Committee for Human Rights in Serbia, pp. 91-98, on-line text http://www.helsinki.org.yu/otherpub.html. [cit. 29. 4. 2008]
Irvine, J. A. (1996a): Extreme Right Parties and the Extremeist Electorate in Croatia, 1990–1995, Washington, NCEEER, on-line text http://www.nceeer.org/toumanoff_library.html. [cit. 29. 4. 2008]
Irvine, J. A. (1996b): State-Building and Nationalism in Croatia, Washington, NCEEER, on-line text http://www.nceeer.org/toumanoff_library.html. [cit. 29. 4. 2008]
Malešević, S. (2002): Ideology, Legitimacy and the New State. Yugoslavia, Serbia and Croatia, London, Frank Cass Publishers.
Mareš, M. (2003): Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, Brno, Barrister & Principal.
Milza, P. (2005): Evropa v černých košilích, Praha, Themis.
Mudde, C. (2000): The Ideology of Extreme Right, Manchcester, Manchester University Press.
Mudde, C. (2007): Populist Radical Right Parties in Europe, New York, Cambridge University Press.
Pelikán, J. a kol. (2005): Dějiny Srbska, Praha, Lidové noviny.
Pribićević, O. (1999): Changing Fortunes of the Serbian Radical Right, in: S. P. Ramet (ed.): The Radical Right in Central and Eastern Europe since 1989, Pennsilvania, Pennsilvania State University Press, pp. 193-211.
Ramet, S. P. (1999): Defining the Radical Right. Values and Behaviors of Organized Intolerance in Post-Communist Central and Eastern Europe, in: S. P. Ramet (ed.): The Radical Right in Central and Eastern Europe since 1989, Pennsilvania, Pennsilvania State University Press, pp. 3-27.
Rychlík, J. – Perenčević, M. (2007): Dějiny Chorvatska, Praha, Lidové noviny.
Stanojlović, S. (1997, eds.): Radicalisation of the Serbian Society, Belgrade, Helsinky Committee for Human Rights in Serbia, on-line text http://www.helsinki.org.yu/otherpub.html. [cit. 29. 4. 2008]
Stojiljković, Z. (2006): Partijski sistem Srbije, Beograd, Službeni glasnik.
Šešelj, V. (2002): Ideologija srpskog nacionalizma, Beograd, Velika Srbija, on-line text http://www.srs.org.yu/index. php?list=izda. [cit. 29. 4. 2008]
Šešelj, V. (2003): Antiglobalistic politics, on-line text http://www.antiglobalizam.com/?lang=eng&str=sl/1. [cit. 29. 4. 2008]
Šešelj, V. (nedatované): Ideological Concept and Theoretical Paradigm of Globalism as a New World Order, on-line text http://www.antiglobalizam.com/?lang=eng&str=koncept/1. [cit. 29. 4. 2008]

Programové a ideologické dokumenty politických strán
Biografija prof. Dr. Vojislava Šešelja, on-line text http://www.vojislavseselj.org.yu/bio.php. [cit. 29. 6. 2007]
Govor predsjednika Hrvatske stranke prava na konvenciji 16. IX. 2007, on-line text http://www.hsp.hr/content/view/ 90/137/lang.hr/. [cit. 29. 4. 2008]
Osnovne polazišne vrijednosti, on-line text http://www.hsp.hr/content/view/17/17/lang,hr/. [cit. 29. 4. 2008]
Polazne tačke socijalno-ekonomskog Programa Srpske radikalne stranke, on-line text http://www.politickiforum.org/ dokumenta/15_srs_program.pdf. [cit. 29. 6. 2008]
Program SRS, text v elektronickej podobe, nedatovaný, v súčasnosti nedostupný on-line.
Programme Declaration of the Serb Radical Party – Excerpts, in: S. Stanojlović (eds.): Radicalisation of the Serbian Society, Belgrade, Helsinky Committee for Human Rights in Serbia 1997, pp. 106-108, on-line text http://www.helsinki.org.yu/otherpub.html. [cit. 29. 4. 2008]

Články z on-line médií a straníckej tlače
HSP predlaže zakon o 'etičkoj privatizaciji', on-line text http://www.totalportal.hr/article.php?article_id= 83925&action=rate&type=article&thumb=down. [cit. 29. 4. 2008]
Istorija Srpske radikalne stranke, on-line text http://www.srs.org.yu/onama/istorija.php. [cit. 29. 6. 2007]
Moj gazda je Srbija, Velika Srbija, č. 3000, Január 2008, on-line text http://www.srs.org.yu/index.php?list=vsrb. [cit. 29. 4. 2008]
Nastavak getoizacije Srba, Velika Srbija, č. 3007, Marec 2008, on-line text http://www.srs.org.yu/index.php? list=vsrb. [cit. 29. 4. 2008]
Neće proći!, Velika Srbija, č. 3007, Marec 2008, on-line text http://www.srs.org.yu/index.php?list=vsrb. [cit. 29. 4. 2008]
Profile: Vojislav Seselj, on-line text http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2317765.stm. [cit. 29. 6. 2006]
Protiv globalne tiranije, Velika Srbija, č. 3000, Január 2008, on-line text http://www.srs.org.yu/index.php?list=vsrb. [cit. 29. 4. 2008]
Serb Radical Indicted for War Crimes, on-line text http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2764141.stm. [cit. 29. 4. 2008]
Stranka srpskog jedinstva se integrisala u SRS, on-line text http://www.pressonline.co.yu/vest.jsp?id=26363. [cit. 29. 4. 2008]
Tragedija srpskog Kosova i Metohije, Velika Srbija, č. 3007, Marec 2008, on-line text http://www.srs.org.yu/index.php? list=vsrb. [cit. 29. 4. 2008]
Vojislav Seselj in His Own Words, on-line text http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2793899.stm. [cit. 29. 4. 2008]
Vratiću ponos i ugled Srbiji, Velika Srbija, č. 3000, Január 2008, on-line text http://www.srs.org.yu/index.php?list= vsrb. [cit. 29. 4. 2008]

Internetové stránky politických strán
Chorvátska čistá strana práva, on-line zdroj http://www.hcsp.hr/. [overene k 29. 4. 2008]
Chorvátski pravaši – Chorvátske pravašské hnuti, on-line zdroj http://www.hrvatskipravasi.hr/. [overene k 29. 4. 2008]
Chorvátska strana práva, on-line zdroj http://www.hsp.hr/. [overene k 29. 4. 2008]
Chorvátska strana práva 1861, on-line zdroj http://www.hsp1861.hr/. [overene k 29. 4. 2008]
Srbská radikálna strana, on-line zdroj http://www.srs.org.yu/. [overene k 29. 4. 2008]

Ďalšie internetové zdroje
Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), on-line zdroj http://www.cesid.org/. [overene k 29. 4. 2008]
Parties and Elections, on-line zdroj http://www.parties-and-elections.de. [overene k 29. 4. 2008]
Copyright (c) 2008 Maroš Sovák

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.