Lukáš Linek a Pat Lyons: Dočasná stabilita? Volební podpora politických stran v České republice v letech 1990-2010

Roč.17,č.2(2015)

Abstrakt
Praha: Sociologické nakladatelství a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 222 s., ISBN 978-80-7419-160-2

Klíčová slova:
politické strany; stabilita voličské podpory
Biografie autora

Dan Ryšavý

Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc.
Reference

Deegan-Krause, Kevin a Tim Haugton (2010): „A Fragile Stability: The Institutional Roots of Low Party System Volatility in the Czech Republic, 1990–2009.“ Politologický časopis 17(3): 227–241.

Hanley, Seán (2011): „Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996–2010: hledání možných příčin politického zemětřesení.“ Sociologický časopis 47(1): 115–136.

Metriky

0


996

Views

327

PDF views

378

HTML views