Analýza ideově-programového profilu švédské Levicové strany z hlediska politického extremismu a radikalismu

Pavel Maškarinec

Abstrakt

This article deals with an analysis of the ideological-programmatic profile of the Swedish Left Party from the perspective of political extremism and radicalism. First, we analyze the theory of political extremism and radicalism. Then, we briefly introduce the process of the genesis and transformation of the party’s history. Then, the main section of the article follows, focused on an analysis of the Left Party’s programme. The article concludes with the observation that the Left Party’s programme says nothing which would allow us to classify the Left Party as an extremist political party. On the other hand, the Left Party’s programme embodies many attitudes which make it possible to mark the Left Party as a radical left party, despite some inconsistency in attitudes among leading party officials.

Bibliografická citace

Maškarinec, P. (2008). Analýza ideově-programového profilu švédské Levicové strany z hlediska politického extremismu a radikalismu. Středoevropské politické studie, 10(1), 49-67. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4410

Klíčová slova

Left Party; Left Party Communists; Political extremism; Political parties; Political radicalism; Program analysis; Sweden; Swedish Communist Party; Vänsterpartiet;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura / Bibliography

Arter, David (1999): Scandinavian politics today, Manchester – New York, Manchester University Press.
Arter, David (2002): „Communists we are no longer, Social Democrats we can never be“: The Evolution of the Leftist Parties in Finland and Sweden, The Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. XVIII, No. 3, pp. 1-28.
Backes, Uwe (2007): Meaning and Forms of Political Extremism in Past and Present, Středoevropské politické studie, roč. IX, č. 4, s. 242-262, on-line text , [cit. 12. 12. 2006].
Černý, Petr (2005): Politický extremismus a právo, Praha, Eurolex Bohemia.
Danics, Štefan (2003): Extremismus: řešení krizových situací, Praha, Triton.
Fiala, Petr (1998): Český politický extremismus a radikalismus z hlediska politologie, in: Fiala, Petr (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice, Brno, Masarykova univerzita, s. 7-16.
Fiala, Petr – Mareš, Miroslav (1998): Programová analýza SPR-RSČ a KSČM z hlediska politického extremismu, in: Fiala, Petr (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice, Brno, Masarykova univerzita, s. 95-104.
Gallagher, Michael – Laver, Michael – Mair, Peter (2001): Representative Government in Modern Europe, Boston, McGraw-Hill.
Chmelík, Jan (2001): Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Praha, Linde.
Christensen, Dag Arne (1998): Foreign Policy Objectives: Left Socialist Opposition in Denmark, Norway and Sweden, Scandinavian Political Studies, Vol. XXI, No. 1, pp. 51-70.
Jørgensen, Thomas Ekman (2002): Split or Reform? The Danish and Swedish CP’s facing the post-Stalin era, in: Bracke, Maud – Jørgensen, Thomas Ekman: West European Communism After Stalinism. Comparative Approaches, EUI Working Paper HEC No. 4, pp. 45-74, on-line text , [cit. 12. 12. 2006].
Kopeček, Lubomír (2005): Skandinávie, in: Strmiska, Maxmilián – Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír – Chytilek, Roman: Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů, Praha, Portál, s. 175-281.
Lane, Jan-Erik – Ersson, Svante (1996): The Nordic Countries, in: Colomer, Josep M. (ed.): Political Institutions in Europe, London, New York, Routledge, pp. 254-281.
Mareš, Miroslav (2003): Teorie extremismu, in: Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, MPÚ MU, s. 297-326.
March, Luke – Mudde, Cas (2005): What’s Left of the Radical Left? The European Radical Left After 1989: Decline and Mutation, Comparative European Politics, Vol. III, No. 1, pp. 23-49.
Maškarinec, Pavel (2007): Křesťanští demokraté. Analýza identity švédské relevantní křesťansko-demokratické strany, Středoevropské politické studie, roč. IX, č. 1, s. 56-75, on-line text , [cit. 12. 12. 2006].
Melzer, Herman (2005): Lars Ohly lämnar Kuba-förening, Sveriges Radio, on-line verze , [cit. 12. 12. 2006].
Möller, Tommy (1999): The Swedish Election 1998: A Protest Vote and the Birth of a New Political Landscape, Scandinavian Political Studies, Vol. XXII, No. 3, pp. 261-276.
Strmiska, Maxmilián (1998): Demokracie, extremismus, antisystémová orientace, in: Fiala, Petr (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice, Brno, Masarykova univerzita, s. 27-44.
Svenska Dagbladet, 9. 10. 2007, on-line verze , [cit. 12. 12. 2006].
Szajkowski, Bogdan (2005): Political Parties of the World, London, John Harper Publishing.
The Local, 6. 10. 2004, 11. 8. 2005, 31. 10. 2005, 13. 8. 2006, on-line verze , [cit. 12. 12. 2006].
Widfeldt, Anders (2003): The parliamentary election in Sweden, 2002, Electoral Studies, Vol. XXII, No. 4, pp. 778-784.
Widfeldt, Anders (2004): Sweden, European Journal of Political Research, Vol. XLIII, No. 7–8, pp. 1144-1150.
Widfeldt, Anders (2005): Sweden, European Journal of Political Research, Vol. XLIV, No. 7–8, pp. 1195-1202.
Widfeldt, Anders (2007): The Swedish parliamentary election of 2006, Electoral Studies, Vol. XXVI, No. 4, pp. 820-823.
Wilks, Stuart (1996): New Left Parties in Scandinavia: The Emergent Politics of Post-Materialism or the Last Line of Defence for the Social Democratic State?, Paper presented at the Political Studies Association’s Annual Conference, University of Glasgow, 9–12 April 1996, on-line text , [cit. 12. 12. 2006].
Witthedová, Jana (2004): Dvojí tvář švédských komunistů, Literární noviny, roč. XV, č. 48, on-line verze , [cit. 12. 12. 2006].

Elektronické zdroje

Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst, on-line zdroj .
Vänsterpartiet, on-line zdroj .

Programové dokumenty

Pozn.: programové dokumenty jsou převzaty z webové stránky Levicové strany (Vänsterpartiet) nebo poskytnuty archivem Švédských sociálně-vědných datových služeb (Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst).

Arbete, Demokrati, Rättvisa – Vänsterpartiets valplatform 2006 (Práce, demokracie, spravedlnost – volební program Levicové strany 2006).
EU-politiskt program 1999 (EU-politický program – politický program Levicové strany k problematice EU).
Feminism and Socialism 1997 (Feminismus a socialismus – program Levicové strany k ženské politice).
För en solidarisk värld 2000 (Pro spravedlivý svět – základní program Levicové strany).
Internationellt uttalande 1998 (komuniké Levicové strany k mezinárodní politice).
Partiprogram 2004 (Základní program Levicové strany).
Partiprogram 2008 – förslag (Základní program Levicové strany – návrh programu pro kongres strany v roce 2008).
Stoppa USA:s inblandning i Venezuela! (Stop zásahům USA ve Venezuele!, tisková zpráva Levicové strany, 18. 8. 2004).
Sverige medverkar till tortyr i Afghanistan (Švédsko přispívá k mučení v Afghánistánu, tisková zpráva Levicové strany, 30. 11. 2007).
Uttalande om Kuba (Komuniké stranického výboru Levicové strany ke Kubě, 16. 4. 2004).
Copyright (c) 2008 Pavel Maškarinec

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.