The Influence of the Concept of Authoritarian Personality Today

Josef Smolík

Abstrakt

This article will briefly introduce the concept of authoritarian personality as its team of authors T. W. Adorno, E. Frenkel-Brunswik, D. J. Levinson and R. N. Sanford, presented it, describe the contemporary influence of the concept and focus on possible implications for the study of non-democratic regimes. The reader will also learn about findings of political psychology and reflections about the concept of authoritarianism, including the approaches of S. Freud, E. Fromm, A. Maslow and others. The following text is based on the theoretical conclusions of political psychology, which by applying its scholarly perspective can uncover some contexts of the study of non-democratic regimes.

Bibliografická citace

Smolík, J. (2008). The Influence of the Concept of Authoritarian Personality Today. Středoevropské politické studie, 10(1), 34-48. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4408

Klíčová slova

Authoritarian personality; Authoritarianism; Non-democratic regime; Political psychology;

Plný Text:

HTML (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adorno, T. W. – Frenkel-Brunswik, E. – Levinson, D. J. – Sanford, R. N. (1950): The Authoritarian Personality, New York, Harper.
Adorno, T. W. – Frenkel-Brunswik, E. – Levinson, D. J. – Sanford, R. N. (1969): The Authoritarian Personality, New York, Norton Library.
Atkinson, R. L. a kol. (2003): Psychologie, Praha, Portál.
Balík, S. – Kubát, M. (2004): Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha, Dokořán.
Brown, R. (2006): Meziskupinové vztahy, in: Hewstone, M. – Stroebe, W. (eds.): Sociální psychologie, Praha, Portál, s. 533-570.
Čermák, I. (1998): Lidská agrese a její souvislosti, Žďár nad Sázavou, Fakta.
Čermák, V. (1992): Otázka demokracie. 1. Demokracie a totalitarismus, Praha, Academia.
Drapela, V. J. (1997): Přehled teorií osobnosti, Praha, Portál.
Freud, S. (1997): Přednášky k úvodu do psychoanalýzy, Praha, Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.
Freud, S. (1999): Davová psychologie a analýza Já, in: Freud, S.: Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920–1924, Praha, Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.
Fromm, E. (1993): Strach ze svobody, Praha, Naše vojsko.
Fromm, E. (1994): Umění být, Praha, Naše vojsko.
Fromm, E. (1997): Anatomie lidské destruktivity: můžeme ovlivnit její podstatu a následky? Praha, Nakladatelství Lidové noviny.
Fromm, E. (2000): Umění naslouchat, Praha, Aurora.
Fromm, E. (2003): Psychoanalýza a náboženství, Praha, Aurora.
Funk, R. (1994): Erich Fromm, Praha, Nakladatelství Lidové noviny.
Giddens, A. (1999): Sociologie, Praha, Argo.
Hartl, P. – Hartlová, H. (2000): Psychologický slovník, Praha, Portál.
Heywood, A. (1994): Politické ideologie, Praha, Victoria Publishing.
Hole, G. (1998): Fanatismus. Sklon k extrému a jeho psychologické kořeny, Praha, Portál.
Hunt, M. (2000): Dějiny psychologie, Praha, Portál.
Kol. (1996): Velký sociologický slovník. 1. díl, A-O, Praha, Karolinum.
Copyright (c) 2008 Josef Smolík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.