Radniční koalice po komunálních volbách 2006

Stanislav Balík

Abstrakt

The aim of this article is to analyze local executive coalitions and mayors. The research covers 68 municipalities. The article focuses on type of executive coalition, the members of coalitions, the force of the parties in the coalitions, relations between parties and on mayors. The main outcome of the research is that the largest coalitions are those which do not support competitiveness in party systems – grand, oversized, wide and all-embracing coalitions.

Bibliografická citace

Balík, S. (2008). Radniční koalice po komunálních volbách 2006. Středoevropské politické studie, 10(1), 17-33. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4407

Klíčová slova

Local executive coalitions; Local politics

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bäck, H. (2003): Explaining and Predicting Coalitions Outcomes: Conclusions from Studying Data on Local Coalitions, European Journal of Political Research, Vol. XLII, No. 4, pp. 441-472.
Balík, S. (2003, eds.): Komunální volby v České republice v roce 2002, Brno, MPÚ MU.
Balík, S. (2004): Komunální politika: volby, aktéři, strategie. Případová studie okresu Šumperk od roku 1994, Brno, FSS MU, disertační práce.
Balík, S. (2005): Modely exekutivních koalic na komunální úrovni, in: Dančák, B. – Fiala, P. – Hloušek, V. (eds.): Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu, Brno, MPÚ MU, s. 26-39.
Balík, S. (2006): Typologie exekutivních koalic v českém prostředí, in: Cabada, L. a kol.: Koalice a koaliční vztahy, Plzeň, Aleš Čeněk, s. 53-68.
Balík, S. (2007): Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994–2006, Brno, FSS MU, habilitační práce.
Benešová, J. (2007): Komunální volby 2006 na Prachaticku (případová studie), Brno, FSS MU, bakalářská práce.
Budge, I. – Keman, H. (1990): Parties and Democracy. Coalition Formation and Government Functioning in Twenty States, Oxford, Oxford University Press.
Cabada, L. a kol. (2006): Koalice a koaliční vztahy, Plzeň, Aleš Čeněk.
Hudák, J. – Jüptner, P. – Svoboda, J. (2003): Komunální politické systémy, Praha, FF UK.
Jüptner, P. (2001): Komunální koalice a politické modely, Politologická revue, roč. VII, č. 2.
Krejčí, O. (2006): Nová kniha o volbách, Praha, Professional Publishing.
Lounek, I. (2007): Tvorba koalic v okrese Hradec Králové pohledem Občanské demokratické strany, Brno, FSS MU, bakalářská práce.
Martinussen, P. E. (2002): In Search of the Government in Local Government: Coalition Agreements and Office Payoffs in Norway, Scandinavian Political Studies, Vol. XXV, No. 2, pp. 139-171.
Müller, W. C. – Strøm, K. (eds., 2000): Coalition Governments in Western Europe, Oxford, Oxford University Press.
On-line adresář Ministerstva vnitra, on-line zdroj .
Riker, W. H. (1962): The Theory of Political Coalitions, New Haven, Yale University Press.
Říchová, B. (2000): Přehled moderních politologických teorií: Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě, Praha, Portál.
Strnadová, L. (2006): Proces formování povolebních koalic v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a na úrovni samosprávy: Komparativní analýza, in: Cabada, L. a kol.: Koalice a koaliční vztahy, Plzeň, Aleš Čeněk, s. 27-52.
Štěpánek, R. (2007): Analýza komunálních voleb 2006 v okresu Žďár nad Sázavou, Brno, FSS MU, bakalářská práce.
Volební server ČSÚ Volby.cz, on-line zdroj .Copyright (c) 2008 Stanislav Balík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.