Opozice v nedemokratických režimech: Vstupní poznámky k možnostem a limitům stávající teorie

Petr Hlaváček, Jan Holzer

Abstrakt

The topic of this paper is an analysis of the term opposition (its definition and role) as an important factor within the functioning of non-democratic regimes. The paper attempts to conceptualize the term opposition in a non-democratic regime, to compare it with the general definition of that term (using a consolidated democracy as the research framework), and to evaluate existing selected theories dealing with opposition in non-democratic regimes. The aim of the paper is to identify aspects which may be problematic, as well as to evaluate the possibilities and limits for an analysis of the function of non-democratic regimes offered by the term opposition and related theories.

Bibliografická citace

Hlaváček, P., & Holzer, J. (2008). Opozice v nedemokratických režimech: Vstupní poznámky k možnostem a limitům stávající teorie. Středoevropské politické studie, 10(1), 1-16. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4406

Klíčová slova

(Political) Opposition; Theory of non-democratic regimes; Theory of opposition;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu


Barghoorn, Frederick C. (1973): Factional, Sectoral, and Subversive Opposition in Soviet Politics, in: Dahl, Robert A. (ed.): Regimes and Oppositions, New Haven – London, Yale University Press, pp. 27-87.
Blažek, Petr (2005): Typologie opozice a odporu proti komunistickému režimu. Přehled koncepcí a limity bádání, in: Blažek, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989, Praha, Dokořán, s. 10-24.
Blondel, Jean (1997): Political Opposition in the Contemporary World, Government and Oppositon, Vol. XXXII, No. 4, pp. 462-486.
Dahl, Robert A. (1966, ed.): Political Oppositions in Western Democracies, New Haven – London, Yale University Press.
Dahl, Robert A. (1973a, ed.): Regimes and Oppositions, New Haven – London, Yale University Press.
Dahl, Robert A. (1973b): Introduction, in: Dahl, Robert A. (ed.): Regimes and Oppositions, New Haven – London, Yale University Press, pp. 1-25.
Havel, Václav (1978): Moc bezmocných, in: Havel, Václav (1990): O lidskou identitu, Praha, Rozmluvy, s. 55-133.
Ionescu, Ghita (1967): L´Avenir politique de l´Europe orientale, Paříž, SEDEIS.
Ionescu, Ghita – Madariaga, Isabel de (1972): Opposition – Past and Present of a Political Institution, Middlesex – Baltimore, Penguin Books.
Kolinsky, Eva (1987, ed.): Opposition in Western Europe, London, Croom Helm.
Linz, Juan José (1973): Opposition to and under an Authoritarian Regime: The Case of Spain, in: Dahl, Robert A. (ed.): Regimes and Oppositions, New Haven – London, Yale University Press, pp. 171-259.
Linz, Juan José – Stepan, Alfred (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
Novák, Miroslav (1997): Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia, Praha, Sociologické nakladatelství.
Rodan, Garry (1996): Theorising political opposition in East and Southeast Asia, in: Rodan, Garry (ed.): Political Oppositions in Industrialising Asia, London – New York, Routledge, pp. 1-39.
Sartori, Giovanni (2005): Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu, Brno, CDK.
Schapiro, Leonard (1967): 'Putting the lid on Leninism'. Opposition and dissent in the communist one-party states, Government and Oppositon, Vol. II, No. 2, pp. 181-203.
Skilling, Gordon H. (1973): Opposition in Communist East Europe, in: Dahl, Robert A. (ed.): Regimes and Oppositions, New Haven – London, Yale University Press, pp. 89-119.Copyright (c) 2008 Petr Hlaváček, Jan Holzer

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.