Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006

Lucia Pastirčíková

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Pastirčíková, L. (2007). Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Středoevropské politické studie, 9(2–3), 228-232. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4395

Plný Text:Copyright (c) 2007 Lucia Pastirčíková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.