A Short Discussion of Crisis Management – Practical Experience with the 2006 Electoral Campaign in the Czech Republic

Tomáš Zdechovský

Abstrakt

The rival candidate – directly or through a “third person” – attacks, parodies or mocks the rival and his or her services, trying to persuade voters of the exclusivity of his or her own products. Negative campaigns fabricate situations which have not occurred, pointing out the weaknesses of the rival and trying to draw voters’ attention to them. During the Senate campaign in autumn 2006 for constituency No. 44, Chrudim, Petr Pithart had to face repeated media attacks (in Chrudimský deník) by Chrudim businessman Ivan Hoffmann. What can be learned from Pithart’s defense.

Bibliografická citace

Zdechovský, T. (2007). A Short Discussion of Crisis Management – Practical Experience with the 2006 Electoral Campaign in the Czech Republic. Středoevropské politické studie, 9(2–3), 139-150. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4363

Klíčová slova

Crisis communication; Crisis factors; Electoral campaign; Media attack; Media strategy; Negative campaigns; Political crisis management; Spin doctor;

Plný Text:

HTML (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura / Bibliography

Notice: Electronic sources verified as of August 31, 2007.

Berchmans, B. M. (2002): Agenda setting, in: Lever, F. – Rivoltella, P. C. – Zanacchi, A. (eds.): La comunicazione, il Dizionario di scienze e tecniche, Roma, Rai Eri, pp. 14-15.
Caywood, C. L. (2003): Public relations. Řízená komunikace podniku s veřejností, osvědčené metody a techniky, Brno, Computer Press.
Fearn-Banks, K. (2002): Crisis communication. A casebook Approach (second edition), New York, Lawrence Erlbaum Associates, Publisher, p. 44.
Jablonński, A. W. et al. (2006): Politický marketing. Úvod do teorie a praxe, Brno, Barrister & Principal.
Kapferer, J.-N. (1990): Rumors. Uses, Interpretations, Images, New Brunswick and London, Transaction Publishers.
Losito, G. (2002): Propaganda, in: Lever, F. – Rivoltella, P. C. – Zanacchi, A. (eds.): La comunicazione, il Dizionario di scienze e tecniche, Roma, Rai Eri, p. 907.
Mazzoleni, G. (1998): La comunicazione politica, Bologna, Il Mulino, pp. 309-313.
McQuail, D. (1999): Úvod do teorie masové komunikace, Praha, Portál, p. 233.
Wayne, S. J. (1996): The Road to the White House 1996. The Politics of Presidential Elections 1996, New York, p. 2006.
Zdechovský, T. (2005): Člověka v kampani ničím nenahradíš, Zpravodaj IPES 2005/00.
Zdechovský, T. (2006): Negativní kampaně jako prostředek k poškození image kandidáta, on-line text , Zpravodaj IPES 2006/03.
Zuzák, R. (2004): Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Praha, Professional Publishing.

Sources

Linguaggi dei media, Roma, FsCS UPS 2002.
Matušková, A. (2006a): Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do České republiky, in: Foltýn, T. – Čaloud, D. – Havlík, V. – Matušková, A. (eds.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno, CDK.
Zdechovský, Tomáš (září 2005): Politicko-etická témata, reflexe postojů v převážně křesťanském prostředí, terénní sociologický výzkum.
Zpravodajství agentury ČTK: Přehled hlavních údajů o KDU-ČSL, 8. listopadu 2005.

Internet resources

deník, available at www.denik.cz.
iDNES.cz, available at www.idnes.cz.
lidovky.cz, available at www.lidovky.cz.
MF DNES, available at www.mfdnes.cz.
Newton Information Technology, available at www.newtonit.cz.
Novinky.cz, available at www.novinky.cz.
PRÁVO, available at www.pravo.cz.

Political electronic sources

Civic Democratic Party, available at http://www.ods.cz.
Czech Social Democratic Party, available at http://www.socdem.cz; http://www.volbycr.cz/home.html.

Database

Newton Information Technology, years 2001–2007, available at www.newtonit.cz.
Copyright (c) 2007 Tomáš Zdechovský

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.