The unfeasibility of building a political nation in Czechoslovakia 1918–1939. A case study of Milan Hodža

Igor Jašurek

Abstrakt

The author analyses Milan Hodža’s political thoughts on nationalism. The point of departure is the author’s critique of the concept of political nationhood as developed in the current scholarship on Czechoslovakism vis-à-vis the author’s approach based on the concept of particularism versus universalism. This enables the author to claim that the ambiguities of Hodža’s thoughts arise from Hodža’s oscillation between loyalty to Czechoslovakism and the Slovak identity.

Bibliografická citace

Jašurek, I. (2007). The unfeasibility of building a political nation in Czechoslovakia 1918–1939. A case study of Milan Hodža. Středoevropské politické studie, 9(1), 14-27. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4348

Klíčová slova

political nationhood; particularism; universalism; Czechoslovakism; Slovak nation;

Plný Text:

HTML (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bakoš, V. (1994): Two Concepts of Nations and Two Forms of Nationalism, in: Pichler, T. – Gašparíková, J.: Language, Values and the Slovak Nation. Slovak Philosophical Studies, Washington, s. n.
Bakoš, V. (1995): Kapitoly z dejín politického myslenia na Slovensku [Chapters on History of Political Thinking in Slovakia], Bratislava, s. n.
Bartlová, A. (2000): Samostatnosť slovenského národa v protiklade s ideou jednotného politického národa československého, in: Pekník, M. a kol.: Pohľady na slovenskú politiku. Geopolitika. Slovenské národné rady. Čechoslovakizmus [Views on the Slovak politics. Geopolitics. Slovak national Councils. Czechoslovakism], Bratislava, VEDA, p. 584-600.
Broklová, E. (1993): Češi a Slováci 1918–1938 [Czechs and Slovaks 1918–1938], Sociologický časopis, Vol. XXIX, No. 1.
Dérer, I. (1928): Intelektuál v politike [An Intelectual in Politics], Hlas, Vol. VI.
Dokumenty slovenskej národnej identity [The Documents on the Slovak National Indentity], Bratislava, Národné Literárne Centrum, 1998.
Hodža, M. (1920): Československý rozkol [Czechoslovak Split], Turčiansky Svätý Martin, vlastný náklad.
Hodža, M. (1930): Články, reči, štúdie, zv. I, Aktivita a demokracia [Articles, Speeches, Studies, Vol. I, Activity and Democracy], Praha, Novina.
Hodža, M. (1930): Články, reči, štúdie, zv. II, Československá súčinnosť 1898–1919 [Articles, Speeches, Studies, Vol. II, Czechoslovak Cooperation 1898–1919], Praha, Novina.
Hodža, M. (1931): Články, reči, štúdie, zv. III, Začiatky roľníckej demokracie na Slovensku 1903–1914 [Articles, Speeches, Studies, Vol. III, Beginnings of the Peasant Democracy in Slovakia 1903–1914], Praha, Novina.
Hodža, M. (1931): Články, reči, štúdie, zv. IV, Cesty stredoeurópskej agrárnej demokracie 1921–1931 [Articles, Speeches, Studies, Vol. IV, The Ways of the Central European Agrarian Democracy], Praha, Novina.
Hodža, M. (1934): Články, reči, štúdie, zv. VII, Slovensko a republika [Articles, Speeches, Studies, Vol. VII, Slovakia and Republic], Praha, Novina.
Hodža, M. (1938): The Prime Minister on Nationality Policy in Czechoslovakia, in: Hodža, M.: Nationality Policy in Czechoslovakia, Prague, “Orbis” Publishing CO.
Galandauer, J. (2000): Přeměna „čechoslovakizmu“ v období Velké války [The Change of the „Czechoslovakism“ during the Great War], in: Pekník, M. a kol.: Pohľady na slovenskú politiku, Bratislava, VEDA, pp. 538-551.
Holzer, G. (1992): Zjazd mladej agrárnej generácie roku 1933 [The Congress of the Agrarian Youth in 1933], Historický Časopis, Vol. XL, No. 5, pp. 556-564.
Kováč, D. (1997): Slováci–Česi–dejiny [Slovaks–Czechs–History], Bratislava, AEP.
Mortimer, E. (1999, ed.): People, Nation and State: The Meaning of Ethnicity and Nationalism, London – NewYork, I.B.Tauris Publishers.
Pekník, M. a kol. (2000): Pohľady na slovenskú politiku. Geopolitika. Slovenské národné rady. Čechoslovakizmus [Views on the Slovak politics. Geopolitics. Slovak national Councils. Czechoslovakism], Bratislava, VEDA.
Peroutka, F. (1991): Budování státu I. 1918–1919 [The Building of a State I. 1918–1919], Praha, Lidové Noviny.
Peroutka, F. (1991): Budování státu II. 1919 [The Building of a State II. 1919], Praha, Lidové Noviny.
Peroutka, F. (1991): Budování státu III. 1919–1921 [The Building of a State III. 1919–1921], Praha, Lidové Noviny.
Pichler, T. – Gašparíková, J. (1994): Language, Values and the Slovak Nation. Slovak Philosophical Studies, Washington, s. n.
Šedivý, I. (2004): „Idea státu Československého“ a otázky čechoslovakizmu [“The Idea of the Czechoslovak State“ and the Questions of Czechoslovakism], in: Zemko, M. – Bystrický, V. (eds): Slovensko v Československu (1918–1939) [Slovakia in Czechoslovakia (1918–1939)], Bratislava, VEDA.
Copyright (c) 2007 Igor Jašurek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.