Komunální volby a krajně pravicové politické strany v České republice v roce 2006

Michal Pink, Josef Smolík

Abstrakt

This paper examines the electoral results of two extreme right-wing parties, namely Národní Strana and Právo a Spravedlnost in the 2006 local elections. The basic method chosen is a comparative study of their electoral results at the level of those municipalities where they were present. Local results for the two political parties are also compared and contrasted with their previous performance in parliamentary elections. Additionally, a longer-term analysis of electoral support for Sdružení pro Republiku – Republikánská strana Československa and its successors present in the above elections will be investigated. The distribution of electoral support will be attributed to selected socioeconomic factors, number of young voters, education, nationality, and number of religious people in society. On this basis the presented text will try to show the interdependence of electoral behaviour.

Bibliografická citace

Pink, M., & Smolík, J. (2007). Komunální volby a krajně pravicové politické strany v České republice v roce 2006. Středoevropské politické studie, 9(1), 76-94. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4346

Klíčová slova

marginal political parties; Municipal election 2006; Law and Justice (PaS); National Party (NS);

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Danics, Š. (2003): Extremismus, Praha, Triton.
Dvořáková, V. (1997): Strany radikální pravice, Politologická revue, roč. III, č. 1, s. 6-19.
Fiala, P. – Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Brno, Barrister-Principal.
Fiala, P. (ed., 1998): Politický extremismus a radikalismus, Brno, Masarykova univerzita.
Fiala, P. – Mareš, M. (1998a): Česká veřejnost a extremismus politických stran, in: Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus, Brno, Masarykova univerzita, s. 80-94.
Fiala, P. – Mareš, M. (1998b): Programová analýza SPR-RSČ, in: Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus, Brno, Masarykova univerzita, s. 95-104.
Fiala, P. – Mareš, M. – Pšeja, P. (1998): Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu 1989, in: Večerník, J. (ed.): Zpráva o vývoji české společnosti, Praha, Academia, s. 269-289.
Hendl, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat,Praha, Portál.
Klíma, M. (1998): Volby a politické strany v moderních demokraciích, Praha, RADIX.
Kreidl, M. – Vlachová, K. (1999): Sociální zázemí extremní pravice v ČR. Voliči SPR-RSČ v letech 1996–1998, Sociologický časopis, roč. XXXV, č. 3, s. 335-353.
Krejčí, O. (1994): Kniha o volbách, Praha, Victoria Publishing.
Krutílek, O. (2003): Celkové výsledky komunálních voleb 2002, in: Balík, S. (ed.): Komunální volby v České republice v roce 2002, Brno, Mezinárodní politologický ústav, s. 54-74.
Kyloušek, J. – Smolík, J. (2006): Národní strana: resuscitace krajně-pravicové stranické rodiny? (případová studie marginální strany před volbami 2006), Středoevropské politické studie, roč. VIII, č. 1, on-line text (http://www.cepsr.com/ clanek.php?ID=260), ověřeno k 2. 2. 2007.
Mareš, M. (2000): Konstituování krajní pravice v českém stranicko-politickém systému. Vývoj SPR-RSČ od přelomu let 1989/1990 do parlamentních voleb v roce 1992, Politologický časopis, roč. VII, č. 2, s. 157-168.
Mareš, M. (2003a): Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, Brno, Barrister&Principal, Centrum strategických studií.
Mareš, M. (2003b): Teorie extremismu, in: Hloušek, V. – Kopeček, L. (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Mareš, M. (2005): Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa, in: Malíř, J., Marek, P. a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. II. díl: Období 1938–2004, Brno, Doplněk, s. 1593-1604.
Novák, M. (1996): Volby do Poslanecké sněmovny, vládní nestabilita a perspektivy demokracie v ČR, Sociologický časopis, roč. 32, č. 4, 407-422.

Internetové zdroje

Informace o problematice extremismu na území České republiky za rok 2005, Ministerstvo vnitra ČR, on-line text (http://www.mvcr.cz/dokument/2006/extrem05.pdf), ověřeno k 2. 2. 2007.
Národní strana, on-line zdroj (http://www.narodni-strana.cz/), ověřeno k 2. 2. 2007.
Politický program Národní strany, Národní strana, on-line zdroj (http://www.narodni-strana.cz/program.php), ověřeno k 2. 2. 2007.
Právo a spravedlnost, on-line zdroj (http://www.pas-strana.cz/), ověřeno k 2. 2. 2007.
Programové priority PaS pro volby v roce 2006, PaS, on-line zdroj (http://www.pas-strana.cz/texty/priority_pas.html), ověřeno k 2. 2. 2007.
Rataj, J. (2004): Politické koncepce a aktivizační témata soudobé české krajní pravice, on-line text (http://www.svod-cz.info/ aktuality/tezeRataj.htm), ověřeno k 2. 2. 2007.
Sčítání lidu, domů a bytů 2001, Český statistický úřad, on-line zdroj (http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/okresy/ CZ0219), ověřeno k 2. 2. 2007.
Volební server ČSÚ, on-line zdroj (www.volby.cz), ověřeno k 2. 2. 2007.
Zápisy z jednání zastupitelstva volební období 2006–2010, Třemešná ve Slezsku, on-line zdroj (http://www.tremesna.cz/ index.php?nid=1333&lid=CZ&oid=185389), ověřeno k 2. 2 .2007.
Copyright (c) 2007 Michal Pink, Josef Smolík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.