Křesťanští demokraté: Analýza identity švédské relevantní křesťansko-demokratické strany.

Pavel Maškarinec

Abstrakt

The Christian Democrats (Kristdemokraterna – KD) are a member of the current Swedish coalition government and at the same time one of the youngest relevant parties in the Swedish party system. The article below deals with an identity analysis of the KD and employs the concept of party family to frame the analysis of the party’s programme. The paper also includes a description of the genesis of the KD and the party’s position within the Swedish political party system. The article concludes with the observation that the KD can continue to be classified as a member of the Christian-democratic party family despite the fact that elements of the KD’s programme can more often be found in the programmes of parties of other party families.

Bibliografická citace

Maškarinec, P. (2007). Křesťanští demokraté: Analýza identity švédské relevantní křesťansko-demokratické strany.. Středoevropské politické studie, 9(1), 56-75. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4198

Klíčová slova

Sweden; political parties; Christian Democrats (Kristdemokraterna); KDS; KdS; KD; program analysis; party family;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arter, D. (1999a): Scandinavian politics today, Manchester – New York, Manchester University Press.
Arter, D. (1999b): The Swedish general election of 20th September 1998: a victory for values over policies?, Electoral Studies, Vol. 18, No. 2, pp. 296-300.
Beyme, K. v. (1985): Political Parties in Western Democracies, Aldershot, Gower.
Částek, M. (2002): Švédské parlamentní volby: vše při starém?, Mezinárodní politika, roč. XXVI, č. 11, s. 13-15.
Day, A. J. (2002, ed.): Political Parties of the World, 5th Edition, London, John Harper Publishing.
Elder, N. – Thomas, A. H. – Arter, D. (1988): The Consensual Democracies? The Government and Politics of the Scandinavian states, Oxford, Basil Blackwell.
Engström, M. (2006): We still love the Swedish model, openDemocracy, on-line text (http://www.opendemocracy.net/ democracy-protest/swedish_model_3915.jsp), ověřeno k 28. 12. 2006.
Fiala, P. (1995): Katolicismus a politika, Brno, CDK.
Fiala, P. (1996): Křesťanské politické strany v západní Evropě. Teoretické a metodologické přístupy k analýze křesťansko-demokratických stran, Politologický časopis, roč. III, č. 1, s. 30-37.
Fiala, P. – Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Brno, Barrister & Principal.
Fiala, P. – Strmiska, M. (2002): Ideově-politické rodiny a politické strany v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, in: Fiala, P. – Holzer, J. – Strmiska, M. a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě, Brno, MPÚ MU, s. 13-27.
Gallagher, M. – Laver, M. – Mair, P. (2001): Representative Government in Modern Europe, 3rd Edition, Boston, McGraw-Hill.
Havlík, V. (2006): Proměny norské politiky, Politologický časopis, roč. XIII, č. 3, s. 285-305.
Hecke, S. V. (2005): Europenisation and Christian Democratic Parties. Exploring a Complex Relationship, Paper presented at the PSA Conference 2005, Leeds, 5–7 April 2005, on-line text (http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/ 5/2005/vanHecke.pdf), ověřeno k 28. 12. 2006.
Holmberg, S. – Oscarsson, H. (2004): Swedish Voting Behavior, Göteborg University, Department of Political Science, Swedish Elections Studies Program, on-line text (http://www.valforskning.pol.gu.se/PDF/ Swedish%20Voting%20Behavior.pdf), ověřeno k 28. 12. 2006.
Holmberg, S. (2006): Swedish and European Opinions on Energy Production, SOM-institutet, Göteborgs Universitet, online verze (http://www.som.gu.se/resultat/opinions_on_energy_production_2006.pdf), ověřeno k 28. 12. 2006.
Kaniok, P. (2004a): Švédské politické strany a EPP, in: Balík, S. – Hloušek, V. (eds.): Evropská lidová strana a její členské strany, Brno, MPÚ MU, s. 104-113.
Kaniok, P. (2004b): Euroskeptické strany ve Skandinávii, Politologický časopis, roč. XI, č. 2, s. 149-157.
Karvonen, L. (1993): In from the Cold? Christian Parties in Scandinavia, Scandinavian Political Studies, Vol. 16, No. 1, pp. 25-48.
Klíma, M. (1998): Volby a politické strany v moderních demokraciích, Praha, Radix.
Kolář, P. (2000): Postavení církví ve vybraných zemích Evropy, Praha, Parlamentní institut PČR, on-line text (www.psp.cz/kps/pi/PRACE/pi-5-159.doc), ověřeno k 28. 12. 2006.
Kopeček, L. (2003a): Proměny dánské politiky, Politologický časopis, roč. X, č. 3, s. 243-261.
Kopeček, L. (2003b): Politika v ministátu: islandský stranický a politický systém ve 20. století, Politologická revue, roč. IX, č. 2, s. 116-138.
Kopeček, L. (2004): Konflikt versus konsensus: proměny finského stranického a politického systému, Politologická revue, roč. X, č. 2, s. 38-58.
Lane, J.-E. – Ersson, S. (1996): The Nordic Countries, in: Colomer, J. M. (ed.): Political Institutions in Europe, London – New York, Routledge, pp. 254-281.
Lipset, S. M. – Rokkan, S. (1967): Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction, in: Lipset, S. M. – Rokkan, S. (eds.): Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York, The Free Press.
Madeley, J. – Sitter, N. (2005): Differential Euroscepticism among the Nordic Christian Parties: Protestantism or Protest?, Working paper presented at the Meeting of the Nordic Political Science Association (NOPSA) in Reykjavik, Iceland 11–13 August 2005, on-line text (http://registration.yourhost.is/nopsa2005/papers/Madeley-Sitter-2005.doc), ověřeno k 28. 12. 2006.
Mair, P. – Mudde, C. (1998): The Party Family and Its Study, Annual Review of Political Science, Vol. 1, pp. 211-229.
Möller, T. (1999): The Swedish Election 1998: A Protest Vote and the Birth of a New Political Landscape, Scandinavian Political Studies, Vol. 22, No. 3, pp. 261-276.
Mudde, C. (2000): Stranická rodina: rámcová analýza, Politologická revue, roč. VI, č. 1, s. 78-93.
Pierre, J. – Widfeldt, A. (1999): Sweden, European Journal of Political Research, Vol. 36, No. 3–4, pp. 511-518.
Oscarsson, H. (2005): A Matter of Fact? Knowledge Effects on the Vote in Swedish General Elections 1985-2002, Working paper presented at the Meeting of the Nordic Political Science Association (NOPSA) in Reykjavik, Iceland 11–13 August 2005, on-line text (http://www.valforskning.pol.gu.se/PDF/ Oscarsson%20(2005)%20A%20Matter%20of%20Fact%20Knowledge%20Effects%20on%20the%20Vote.pdf), ověřeno k 28. 12. 2006.
Sainsbury, D. (1992): The 1991 Swedish Election: Protest, Fragmentation, and a Shift to the Right, West European Politics, Vol. 15, No. 2, pp. 160-166.
Strmiska, M. – Hloušek, V. – Kopeček, L. – Chytilek, R. (2005): Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů, Praha, Portál.
Szajkowski, B. (2005, ed.): Political Parties of the World, 6th Edition, London, John Harper Publishing.
Tretera, J. R. (2002): Stát a církve v České republice, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství.
Widfeldt, A. (2003): The parliamentary election in Sweden, 2002, Electoral Studies, Vol. 22, No. 4, pp. 778-784.
Widfeldt, A. (2005): Sweden, European Journal of Political Research, Vol. 44, No. 7–8, pp. 1195-1202.
Copyright (c) 2007 Pavel Maškarinec

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.