Potůček Martin a kol. (2005): Veřejná politika

Jiří Nantl

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Nantl, J. (2006). Potůček Martin a kol. (2005): Veřejná politika. Středoevropské politické studie, 8(4), 468-469. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4197

Plný Text:

HTML


Copyright (c) 2006 Jiří Nantl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.