Tomek, Václav – Slačálek, Ondřej: Anarchismus. Svoboda proti moci

Martin Bastl

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Bastl, M. (2006). Tomek, Václav – Slačálek, Ondřej: Anarchismus. Svoboda proti moci. Středoevropské politické studie, 8(4), 465-467. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4196

Plný Text:

HTML



Copyright (c) 2006 Martin Bastl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.