Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku

Ivo Pospíšl ml.

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Pospíšl ml., I. (2006). Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Středoevropské politické studie, 8(2–3), 384-388. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4188

Plný Text:
Copyright (c) 2006 Ivo Pospíšl ml.

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.