Stýskalíková, V. – Smekal, H. (eds.): Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska, Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině

Klára Bratová

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Bratová, K. (2006). Stýskalíková, V. – Smekal, H. (eds.): Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska, Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Středoevropské politické studie, 8(2–3), 379-383. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4187

Plný Text:
Copyright (c) 2006 Klára Bratová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.