Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba

Damir Kasum

Abstrakt

The study deals with the evolution of the post-Dayton political system in Bosnia and Herzegovina from the first post-war elections to the year 2006. The study also presents a complete picture of the present structure of the political system of Bosnia and Herzegovina, its component entities (Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska), and the District of Brčko. The concluding parts of this study describe the involvement of the international community in the political system of Bosnia and Herzegovina, and current trends in the political system.

Bibliografická citace

Kasum, D. (2006). Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba. Středoevropské politické studie, 8(2–3), 327-341. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4182

Klíčová slova

Bosnia and Herzegovina; Dayton Peace Agreement; Western Balkans; former Yugoslavia; political system; Federation of Bosnia and Herzegovina; Republika Srpska; District of Brčko; Party system of Bosnia and Herzegovina after Dayton;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bose, S. (2002): Bosnia after Dayton. Nationalist Partition and International Intervention, London, Hurst & Company.
Constitution of Bosnia and Herzegovina, on-line text: (http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/bk00000_.html).
Constitution of the Republic of Srpska, on-line text: (http://www.vladars.net/en/zakoni/ustav.html).
Dayton Peace Agreement, on-line text: (http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380).
Izborni zakon Bosne i Hercegovine, on-line text: (http://izbori.team.ba/documents/IZBORNI%20ZAKON% 20BOSNE%20I%20HERCEGOVINE-BOS.pdf).
Kasum, D. (2005): Politický systém podaytonské Bosny a Hercegoviny, Mezinárodní politika, roč. XXIX., č. 11, s. 12-15.
Prtina, S. – Stýskalíková, V. (2005): Vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině, in: Stýskalíková, V. – Smekal, H. (eds., 2005): Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině, Brno, Masarykova univerzita v Brně: Mezinárodní politologický ústav, str. 105-152.
United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (2003a): Citizens' Guide to the Government of Republika Srpska, on-line text: (http://www.undp.ba/download.aspx?id=129).
United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (2003b): Citizens' Guide to the Institutions of Government of Bosnia and Herzegovina, on-line text: (http://www.undp.ba/download.aspx?id=164).
United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (2003c): Citizens' Guide to the Institutions of Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina, on-line text: (http://www.undp.ba/download.aspx? id=126).
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, on-line text: (http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/federacija/izmjene% 20ustava.htm).
Copyright (c) 2006 Damir Kasum

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.