Daytonská mírová smlouva a její uvedení do života

Ladislav Hladký

Abstrakt

The article provides a quick introduction to the Dayton Peace Agreements and discusses the problems of its institutionalization in the life of Bosnia and Herzegovina. The author gives a short historical perspective of the treaty, and current security, economic development, and ethnicity issues in the country. A general overview of the current state of Bosnia and Herzegovina is provided.

Bibliografická citace

Hladký, L. (2006). Daytonská mírová smlouva a její uvedení do života. Středoevropské politické studie, 8(2–3), 316-326. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4181

Klíčová slova

Bosnia and Herzegovina; Dayton Peace Agreements; IFOR; SFOR; EUFOR; Sarajevo; Brčko district; economic development; ethnicity;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Agentura OSN pro uprchlíky, bosenská pobočka (http://www.unhcr.ba)

Begić, Kasim I. (1997). Bosna i Hercegovina od Vanceove misije do Daytonskog sporazuma. Sarajevo.

Bildt, Carl (1998). Misija mir. Sarajevo

Bosanskohercegovački Dani. Nezavisni News Magazin [Sarajevo] 2003, br. 314, 20.6.2003 (viz http://www.bhdani.com/arhiva)

Bose, Sumantra (2002). Bosnia after Dayton. Nationalist Partitions and International Intervention. London.

Dejtonski mirovni sporazum. Četiri godine iskustva (Stavovi Demokratske alternative BiH. Okrugli sto – Sarajevo 18. marta / ožujka 2000 g.). Sarajevo 2000;

Dejtonski mirovni sporazum. Sarajevo 1996.

Kukić, Slavo (2001). Demografske promjene i položaj manjina u Bosni i Hercegovini. Maribor.

Hladký, Ladislav (2005). Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno.

Ministerstvo zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny (http://www.mvp.gov.ba)

Petritsch, Wolfgang (2002).Bosna i Hercegovina od Daytona do Evrope. Sarajevo.

The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, http://www.ohr.int,

Úřadu pro statistiku Federace Bosny a Hercegoviny (stav k 30.6.2003). Srov. http://www.fzs.ba

Žujo, Valerijan (1997).Sarajevo: fotomonografija. Sarajevo
Copyright (c) 2006 Ladislav Hladký

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.