Perottino, Michel: Francouzský politický systém

Dana Prudíková

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Prudíková, D. (2006). Perottino, Michel: Francouzský politický systém. Středoevropské politické studie, 8(1), 119-121. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4168

Plný Text:

HTML


Copyright (c) 2006 Dana Prudíková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.