Malíř, Jiří; Marek, Pavel a kol.: Politické strany I. 1861 – 1938. Politické strany II. 1938 – 2004. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu

Tomáš Hudeček, Anna Matušková

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Hudeček, T., & Matušková, A. (2006). Malíř, Jiří; Marek, Pavel a kol.: Politické strany I. 1861 – 1938. Politické strany II. 1938 – 2004. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu. Středoevropské politické studie, 8(1), 115-118. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4167

Plný Text:

HTMLCopyright (c) 2006 Tomáš Hudeček, Anna Matušková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.