Fischer, Josef Ludvík: Krise demokracie. 1. Svoboda. 2. Řád

Roč.8,č.1(2006)

Abstrakt
Knižní recenze / Book review.
Biografie autora

Jan Holzer

Předseda redakční rady Středoevropských politických studií, docent Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vědecký pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Metriky

268

Views

223

PDF views

442

HTML views