Vichy - podoba francouzského autoritativního režimu v letech 1940 - 1944

Roč.8,č.1(2006)

Abstrakt
The article discusses the French Vichy regime within the context of the classical typologies of totalitarian and authoritarian regimes. The text outlines the genesis of the regime, support and the reflection of the regime in the public sphere along with the description of institutional and functional system. The author focuses on the different periods of the regime and their important characteristics.

Klíčová slova:
France; non-democratic regimes; Vichy; authoritarian regime; Pétain; 1940 - 1944;
Biografie autora

Michal Pink

Asistent, Oddělení politologie, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU v Brně.
Reference

Azéma, J.-P. - Bédarida, F. (1992): Le régime de Vichy et Les Français. Paris: Fayard.
Balík, S. (2002): Dollfusovo a Schusniggovo Rakousko. Případová studie organicko-etatistického autoritativního režimu. Středoevropské politické studie, roč. IV., č. 2-3 ({http://www.iips.cz/seps}).
Balík, S. (2003): Totalitární a autoritativní režimy. In: Hloušek, V. - Kopeček, L. (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita, s. 259 - 284.
Balík, S. - Kubát, M. (2004): Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: Dokořán.
Chapsal, J. (1984): La vie politique en France de 1940 - 1958. Paris: Preses Universitaires de France.
Curtis, M. (2004): Verdikt nad Vichy - moc a předsudek ve Vichistickém režimu Francie. Praha: BB/art.
Duhamel, O. (1994): Historie constitutionnelle de la France. Paris: Seuil.
Friedrich, C. J. - Brzezinski, Z. K. (1962): Totalitarian Dictatorship an Autocracy. New York: Frederic A. Praeger.
Linz, J. J. (2000): Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder - London: Lynne Rienner Publisher.
Maskot, J. (1998): Le Conseil d´État et Le régime de Vichy. Vinteiéme siécle - avril - juin 1998.
Paxon, O. R. (1973): La France de Vichy. Paris: Seuil.
Winock, M. (1998): Historie extrémní pravice. Praha: Academia.

Metriky

697

Views

161

PDF views

1363

HTML views