Národní strana: resuscitace krajně-pravicové stranické rodiny? (případová studie marginální strany před volbami 2006)

Roč.8,č.1(2006)

Abstrakt
This article is composed as a case study of National party before 2006 Czech parliamentary elections. The case study tries to explain how and why National party (programme, electoral strategy and realized integration processes) balances between far and extreme right.

Klíčová slova:
Marginal political parties; National party; Czech national interests;
Biografie autora

Josef Smolík

Odborný asistent, Oddělení bezpečnostních a strategických studií, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno
Reference

Fiala, P. (1998): Český politický extremismus a radikalismus z hlediska politologie. In: Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
Fiala, P. - Mareš, M. (1998): Programová analýza SPR-RSČ a KSČM z hlediska politického extremismu. In: Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
Fiala, P. - Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran. Brno: Barrister-Principal.
Klíma, M. (1998): Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: RADIX.
Kreidl, M. - Vlachová, K. (1999): Sociální zázemí extremní pravice v ČR. Voliči SPR-RSČ v letech 1996-1998. Sociologický časopis, roč. XXXV, č. 3, s. 335-353.
Lylová, H. (2000): Vlastenecká fronta. Studie o působení pravicově-extremistické organizace v českém prostředí. Politologický časopis, roč. VII, č. 4, s. 422-439.
Mareš, M. (2000): Konstitutování krajní pravice v českém stranicko-politickém systému. Vývoj SPR-RSČ od přelomu let 1989/1990 do parlamentních voleb v roce 1992. Politologický časopis, roč. VII, č. 2, s. 157-168.
Mareš, M. (2003a): Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister&Principal, Centrum strategických studií.
Mareš, M. (2003b): Teorie extremismu. In Hloušek, V. - Kopeček, L. (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav.
Novák, M. (1997): Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Sociologické nakladatelství: Praha.
Potůček, M. (2005): Malé strany a jejich pokusy o integraci před volbami 2005. Brno: Masarykova univerzita (seminární práce).
Rataj, J. (2003): Český nacionalismus a identita v konceptu současných krajně pravicových stran v České republice. In: Neudorflová, Marie (ed.): Spory o dějiny IV. Praha: Masarykův ústav AV ČR, s. 44-83.
Sedláček, P. (2000): Co nám vezme vstup do EU. Vlast, kulturně-politický měsíčník, 4/2000, s. 20.
Sedláček, P. (2003): Nic než národ. Praha: Národní politika.
Sedláček, P. (2004): Petra Edelmannová. Žít pro blaho vlasti a národa. Praha: Národní politika.
Strmiska, M. (1998): Demokracie, extremismus, antisystémová orientace. In Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita.

Letáky a periodika:

Národní koalice do Evropského parlamentu na obranu českých národních zájmů, 2004 (předvolební materiál).
Národní politika, listopad 2005.
Národní politika, prosinec 2005.
Národní politika, leden 2006.
Svobodné noviny, nezávislý čtvrtletník, č. 4/2005.
Vlast, kulturně-politický měsíčník, č. 1/2002.
Vlast, kulturně-politický měsíčník, č. 2/2002.
Vlast, kulturně-politický měsíčník, č. 3/2002.
Vlast, kulturně-politický měsíčník, č. 4/2002.

Internetové zdroje:

Rataj, Jan (2004): Politické koncepce a aktivizační témata soudobé české krajní pravice. On-line: {http://www.svod-cz.info/aktuality/tezeRataj.htm}.
Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2000. On-line text: {http://www.mvcr.cz/extremis/2000/index.html}.
Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2002. On-line text: {http://www.mvcr.cz/extremis/2002/ extrem02.pdf}.
České hnutí za národní jednotu ({http://chnj.wz.cz/index.html}).
Dělnická strana ({http://www.delnickastrana.cz}).
Národní strana ({http://www.narodni-strana.cz}).

Metriky

496

Views

157

PDF views

405

HTML views