Ladislav Hladký: Bosenská otázka v 19. a 20. století

Pavel Pečínka

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Pečínka, P. (2005). Ladislav Hladký: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Středoevropské politické studie, 7(4), 491-495. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4159

Plný Text:
Copyright (c) 2005 Pavel Pečínka

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.