Vít Dočkal: Vratký vzlet Fénixe. Československá strana lidová 1988-1990

Vratislav Dostál

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Dostál, V. (2005). Vít Dočkal: Vratký vzlet Fénixe. Československá strana lidová 1988-1990. Středoevropské politické studie, 7(4), 480-486. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4156

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fiala, Petr; Strmiska, Maxmilián (2001a): Kontinuita a diskontinuita českých stranicko-politických systémů. Středoevropské politické studie, roč. III, č. 1 (http: //www.iips.cz/seps).
Fiala, Petr; Strmiska, Maxmilián (2001b): Pojetí stranicko-politických rodin v postkomunistickém středoevropském a východoevropském kontextu. Středoevropské politické studie, roč. III, č. 4 (http: //www.iips.cz/seps).
Fiala, Petr; Strmiska, Maxmilián (2001c): Spřízněny volbou? Křesťansko-demokratické a křesťansko-nacionální strany v postkomunistických pluralismech. Politologický časopis, roč. VIII, č. 3, s. 279–286.
Novák, Miroslav (2004): Geneze a problémy českého stranického systému. In.: Novák, Miroslav; Lebeda, Tomáš a kol.: Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Dobrá Voda u Pelhřimova: Vydavatelství Aleš Čeněk, s. 253–292.
Copyright (c) 2005 Vratislav Dostál

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.