Miloševićovo Srbsko: Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu

Stanislav Balík, Věra Stojarová

Abstrakt

The article aims at characterization of the political regime in Serbia in the period 1990 – 2000 according to the theoretical concepts of J. J. Linz. The text begins with the short description of the previous (communist) regime and the character of the transition. The strong emphasis is given on the analysis of the several axes of non-democratic regimes: the limited pluralism, mobilization, ideology and leadership. The authors conclude that the political system shall be classified as competitive mobilisational authoritarian regime.

Bibliografická citace

Balík, S., & Stojarová, V. (2005). Miloševićovo Srbsko: Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Středoevropské politické studie, 7(4), 456-479. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4155

Klíčová slova

Serbia; non-democratic regimes; pluralism; mentality-ideology; mobilization; leadership; Slobodan Milošević; competitive mobilisational authoritarian regime;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, S. (2002): Republika Srbsko. In: Fiala, P. – Holzer, J. – Strmiska, M. a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: MPÚ MU.
Beyme, K. von (1996): Transition to Democracy in Eastern Europe. London: St. Martin Press.
Crampton, R. J. (2002): The Balkans since the second world war. London: Longman.
Dančák, B. – Fiala, P. (eds.; 2000): Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: MPÚ.
Dizdarević, R. (2000): Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. Svědectví. Praha: Vašut.
Elsässer, J. (2004): Kriegslügen. Vom Kosovokonflikt zum Milosevic-Prozess. Berlin: Kai Homilius Verlag.
Goati, V. (2001): Elections in FRY. From 1990 to 1998. Beograd: Centar za slobodne izbore i demokratiju (http://www. cesid. org/pdf/goati_eng. pdf).
Gordy, D. E. (1999): The culture of power in Serbia. Nationalism and the destruction of alternatives. The Pennsylvania State UP.
Hladký, L. (1996): Bosna a Hercegovina. Historie nešťastné země. Brno: Doplněk.
Hladký, L. (1993): Jugoslávská krize a její historické souvislosti. Jinočany: H & H.
Hloušek, V. – Kopeček, L. (eds.; 2002): Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Brno: MPÚ.
Kunc, J. – Dvořáková, V. (1994): O přechodech k demokracii. Praha: SLON.
Lewis, G. P. (2000): Political parties in post-communist eastern Europe. London: Routledge.
Linz, J. J. (2000): Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder, London: Lynne Rienner Publishers.
Lopušina, M. (2001): OVK protiv Jugoslavije. Kako smo izgubili Kosovo i Metohiju. Čačak: Legenda.
Lopušina, M. (2001): Tajne srpske policije. Beograd: Evro.
Malešević, S. (2002): Ideology, Legitimacy and the New State. Yugoslavia, Serbia and Croatia. London: Frank Cass.
Merkel, W. (1999): System-transformation. Opladen: Leske + Budrich.
Mertus, J. A. (1999): Kosovo. How myths and truths started a war. Berkeley: University of California Press.
Miller, J. N. (1997): A failed transition: the case of Serbia, in Dawisha, K.; Parrot, B. (eds.): Politics, power and the struggle for democracy in South-East Europe. Cambridge: Cambridge UP.
Nakarada, R. – Basta-Posavec L. – Samardžić, S. (1991) Raspad Jugoslavije - Produžetak ili kraj agonije. Beograd: Institut za evropske studije.
Pelikán, J. (1997): Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii. Geneze-Vývoj-Perspektivy. Praha: Karolinum.
Perica, V. (2002): Balkan Idols. Religion and Nationalism in Yugoslav States. Oxford: Oxford UP.
Pirjevec, J. (2000): Jugoslávie 1918-1992. Praha: Argo.
Pridham, G. – Vanhanen, T. (eds.; 1994): Democratization in Eastern Europe. Domestic and International Perspectives. London: Routledge.
Samardžić, S. – Nakarada, R. – Kovačević, Đ. (1998): Lavirinti krize. Preduslovi demokratske transformacije SR Jugoslavije. Beograd: Institut za evropske studije.
Silber, L. – Little, A. (1996): The death of Yugoslavia. London: Penguin Group.
Simić, D. (2001): From Civilian-military to Civil-military relations in FRY. In: Pantev, P.: Civil-Military Relations in South-East Europe. Vienna: National Defence Academy.
Slpašak, S. et al. (1997): The war started at Maksimir. Hate speech in the media. Belgrade: Media Center.
Štěpánek, V. (2005): Nikdo vás nesmí bít… In: Mainuš, P. (ed.; 2005): Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. Brno: Albert.
Thomas, R. (1999): Serbia under Milošević. Politics in the 1990s. London: Hurst&Company.
Vejvoda, I. (1996): The ancien regime in Serbia. In: Matynia, E. (ed.): Grappling with democracy. Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995). Praha: SLON.
Zakaria, F. (1997): The Rise of Illiberal Democracy, Foreign Affairs, November/December (http://www. foreignaffairs. org).

Internetové zdroje (ověřeno k 1. 11. 2005)

ICG Balkans Report N. 53 (1998): Miloševic: déja vu all over again? Washington/Brussels. (http://www.crisisweb.org).
ICG Balkans Report N. 94 (2000): Serbia embattled opposition. Washington/Brussels (http://www.crisisweb.org).
ICG Balkans Report N. 99 (2000): Serbia: the Miloševic regime on the eve of the september elections. Belgrade/Washington/Brussels (http://www.crisisweb.org).
Levitsky, S.: Autocracy by Democratic Rules: The Dynamics of Competitive Authoritarianism in the Post-Cold War Era (http://www.people.fas.harvard.edu/~levitsky/images/levitsky_way_autocracy.pdf).
Memorandum of the Serbian academy of sciences and arts: Answers to criticism (http://www.balkan-archive.org.yu/kosta/memorandum/contents.html).
Pavlović, D.: Serbia during and After Milošević. Jefferson Institute Belgrade (http://www.policy.hu/pavlovic/Bibliografija/Harriman_Review.pdf).
Copyright (c) 2005 Stanislav Balík, Věra Stojarová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.