Editorial

Stanislav Balík, Jan Holzer

Abstrakt

Cílem sekce SEPS Postkomunistické nedemokratické a hybridní politické systémy (Post-Communist Non-Democratic and Hybrid Political Systems) je nabídnout odborné čtenářské obci pět případových studií zajímavých defektních či nedemokratických režimů (Albánie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Rusko, Srbsko), které se objevily v postkomunistickém areálu po roce 1989. Jedná se o první souborný výstup v rámci grantového projektu Nedemokratické politické systémy v postkomunistickém areálu (GAČR 407/04/0331), jehož editory jsou Stanislav Balík (balik@fss.muni.cz) a Jan Holzer (holzer@fss.muni.cz). Na jednotlivých textech se přitom kromě editorů autorsky podíleli doktorandi Katedry politologie FSS MU v Brně.

Bibliografická citace

Balík, S., & Holzer, J. (2005). Editorial. Středoevropské politické studie, 7(4), 364-365. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4150

Plný Text:
Copyright (c) 2005 Stanislav Balík, Jan Holzer

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.