Ladislav Cabada. Politický systém Slovinska

Jan Holzer

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Holzer, J. (2005). Ladislav Cabada. Politický systém Slovinska. Středoevropské politické studie, 7(2–3), 358-360. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4148

Plný Text:
Copyright (c) 2005 Jan Holzer

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.