Hloušek Vít a Zdeněk Sychra (eds.): Rakousko v evropské a středoevropské politice

Lucie Königová

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Königová, L. (2005). Hloušek Vít a Zdeněk Sychra (eds.): Rakousko v evropské a středoevropské politice. Středoevropské politické studie, 7(2–3), 356-357. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4147

Plný Text:
Copyright (c) 2005 Lucie Königová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.