Hloušek Vít a Zdeněk Sychra (eds.): Rakousko v evropské a středoevropské politice

Roč.7,č.2–3(2005)

Abstrakt
Knižní recenze / Book review.
Biografie autora

Lucie Königová

Výzkumná pracovnice, Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV), Praha. Vyučující evropské integrace na Univerzitě Karlově v Praze. Šéfredaktorka časopisu Mezinárodní vztahy.
Metriky

369

Views

158

PDF views