Balík, Stanislav; Kubát, Michal: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů

Roč.7,č.2–3(2005)

Abstrakt
Knižní recenze / Book review.
Biografie autora

Martin Bastl

Odborný asistent, Katedra politologie FSS MU v Brně.
Reference

Balík, S.; Kubát, M. (2004): Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Dokořán, s.r.o., Praha.
Bastl, M.(2003): Napravo od liberálů, in Politologický časopis 3, str. 282-288.
Bobbio, N. (2003): Pravice a levice. Důvod a smysl rozdělení politické scény, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno.
Fukuyama, F. (2002): Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha.
Giddens, A. (2003): Sociologie, Argo, Praha.
Heywood, A. (1994): Politické ideologie. Victoria Publishing, Praha.
Hloušek, V., Kopeček, L. (2003): Hybridní demokracie, in: Hloušek, V., Kopeček, L., (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, MPÚ MU, Brno.
Hloušek, V., Kopeček, L., (eds., 2003): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, MPÚ MU, Brno.
Kopeček, L. (2003): Vize role liberální demokracie ve světě na přelomu 20. a 21. století, in: Hloušek, V., Kopeček, L., (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, MPÚ MU, Brno.
Mannheim, K. (1991): Ideologie a utopie, Archa, Bratislava.
Mareš, M. (1998): Česká veřejnost a extremismus politických stran, in: Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice, Masarykova univerzita, Brno.
Mareš, M. (2003): Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, Barrister&Principal a Centrum strategických studií, Brno.
Strmiska, M. (1998): Demokracie, extremismus, antisystemová orientace. Příspěvek k diskusi o pojetí., in: Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice, Masarykova univerzita, Brno.

Internetové zdroje:
Freedom House, 2005. http://www.freedomhouse.org/.

Metriky

1546

Views

460

PDF views