Rómska problematika na pozadí vybraných faktov zo slovenskej a rumunskej reality

Viera Koganová, Peter Kopecký

Abstrakt

Romania and Slovakia are countries with the largest Roma population in Europe. The article presents some facts about the Roma population in Romania, and then follows with describing the Slovakian Roma reality. The authors come across several comparable factors e.g. crucial legislative and practical distinctions. The paper concludes, that the solution of the problem in both countries seems unrealistic unless there is an accordance in approach of national governments, European institutions, Roma associations, „majority“ inhabitants, propertied Romas and NGOs.

Bibliografická citace

Koganová, V., & Kopecký, P. (2005). Rómska problematika na pozadí vybraných faktov zo slovenskej a rumunskej reality. Středoevropské politické studie, 7(2–3), 322-336. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4144

Klíčová slova

Romas; Romania; Slovakia; tolerance; possible way out; question marks;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abraham, D. – Bădescu, I. – Chelcea, S. (1995): Interethnic relations in Romania: sociological diagnosis and evaluation of tendencies, Cluj-Napoca, Editura Carpatica.
Antalová, I.: Postavenie Rómskej minority na Slovensku. In: Koganová, V. a kol. (2001): Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti. Bratislava, Ekonóm.
Conseil de l´Europe (1996): Jeunes Roms, Tsiganes et Voyageurs en Europe.
Dostál, O. (2002): Národnostné menšiny. In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I. Bratislava.
Dostál, O. (2002): Národnostné menšiny. In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava.
Koptová, A. (2000): Rómovia na Slovensku. Interný materiál NPOA, Bratislava.
Odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1557: Právne postavenie Rómov v Európe, (2002).
Pons, E. (1995): Les Tsiganes en Roumanie: des citoyens à part entière? Paris, Harmattan.
Publice,Bucureşti, aprilie 2003 (aj v anglickej verzii).
Strategia guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei a Romilor, Guvernul României – Ministerul Informaţiilor
Ústavný zákon z 23. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vašečka, M. (1999): Rómovia. In: Mesežnikov, G. – Ivantyšyn, M.(ed.) Slovensko 1998 - 1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, IVO.
Vašečka, M. (2001): Rómovia. In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2001.Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, IVO.
Vašečka, M. (2002): Rómovia. In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I. Bratislava, IVO.
Základné údaje – Národnostné zloženie obyvateľstva. Bratislava, Štatistický úrad SR 2002.

Internet

www.dri.gov.ro/date/reports… Buletin informativ webová stránka Odboru pre medzietnické vzťahy vlády Rumunska.
www.parlament.ro/cameradeputaţilor/legislaţie/constituţia.
www.romovia.sk.Copyright (c) 2015 Viera Koganová, Peter Kopecký

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.